drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Barcinie

SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)
  2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Wymagane dokumenty:


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości - 39 zł
 

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

 
Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin odpowiedzi:
do 30 dni

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji


Uwagi:
Brak
 

Formularz do pobrania:

» Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego