herbeBOI - Urząd Miejski w Barcinie

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odpady komunalne
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Warunki zabudowy
Wydanie decyzji na lokalizację nowego, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej Drogi - procedury