herbeBOI - Urząd Miejski w Barcinie

Rejestr umów

Rejestr umów jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa i adres wykonawcy Opis przedmiotu umowy Pracownik Rodzaj umowy Finansowana ze środków UE Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
RF.032.1.2019.ZL 2019-01-02 2019-01-02 2019-12-31 Handel i Usługi Zegarmistrzowskie Krzysztof Pałka konserwacja zegara na Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 500.00 0.00
RF.032.4.2019.ZL 2019-01-02 2019-01-01 2019-12-31 Foto-Media-Pro Joanna Bejma Barcin prowadzenie profilu Miasta Barcin na FB Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 19 200.00 0.00
RF.032.12.2019.I 2019-01-08 2019-01-08 2020-07-08 PLAY dla Firm P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej UM Tomasz Wrzesiński aneks -- 768.00 0.00 0.00
RF.032.5.2019.KR2 2019-01-03 2019-01-01 2019-12-31 PPU WODBAR Spółka z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin umowa najmu 4 sztuk pojemników typu NEXUS 360 ustawionych na terenie Stadionu Miejskiego w Barcinie Ilona Żelek ------------ -- 0.00 400.00 0.00
RF.032.7.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin dotacja celowa na zadanie świadczenia usług neurologicznych i na koszty obsługi mieszkańców gminy Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 35 600.00 0.00
RF.032.8.2019.KAN 2019-01-15 2019-02-01 2019-12-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin dotacja celowa na świadczenie usług psychiatrycznych Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 17 600.00 0.00
RF.032.6.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin dotacja celowa na świadczenie porad diabetologicznych Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 44 000.00 0.00
RF.032.9.2019.KAN 2019-01-10 2019-01-14 2019-01-20 TABOR Małgorzata Rybacka ul.Strzałkowska 24a, 62-230 Witkowo przeprowadzenie szkolenia pn. Akademia Lidera dla 14 dzieci z rodzin będących w zainteresowaniu GKRPA w Barcinie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 9 380.00 0.00
RF.032.17.2019.ZP 2019-01-28 2019-01-28 2019-02-11 Działalność Handlowo-Usługowa Robert Nowak Barcin Wieś 72 dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Urzędu Miejskiego w Barcinie Szymon Kozłowski umowa -- 0.00 22 700.00 0.00
RF.032.10.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-15 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n med Marcin Lepak Specjalista Psychiatra ul. kaliskiego 26/12 Bydgoszcz wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia osób kierowanych przez GKRPA i wskazania jak powinno przebiegać ich leczenie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 232.00 0.00
RF.032.13.2019.KAN 2019-01-23 2019-01-23 2019-12-31 Powiat Żniński dotacja - Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 46 400.00 0.00
RF.032.20.2019.SG/ZB 2019-01-03 2019-01-03 2019-01-31 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji nauczycieli ul.H.Sienkiewicza 36, TORUŃ kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli Gminy Barcin Lidia Kowal umowa -- 0.00 4 000.00 0.00
RF.032.21.2019.KRESP 2019-02-08 2019-02-01 2019-06-30 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji nauczycieli ul.H.Sienkiewicza 36, TORUŃ kompleksowe wspomaganie szkół Lidia Kowal umowa -- 0.00 8 000.00 0.00
RF.032.3.2019.ZP 2019-01-02 2019-01-02 2019-12-30 Magdalena Skibicka Bydgoszcz świadczenie pomocy psychiatrycznej osobom uzależnionym, ich rodzinom i sprawcom przemocy Szymon Kozłowski/Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 16 800.00 0.00
RF.032.2.2019.ZP 2019-01-02 2019-01-02 2019-12-30 Klinika Zdrowia i Rozwoju SIGMA Bogumiła Jankowska Aleja 88 lecia 3/6, 88-100 Inowrocław świadczenie usług skierowanych do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu Szymon Kozłowski/Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 36 000.00 0.00
RF.032.18.2019.ZP 2019-01-30 2019-01-30 2019-12-31 PRINTEX Sp.z o.o., Sp.k Al.Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych Gminy Barcin Szymon Kozłowski/Marek Przybysz umowa -- 0.00 80 807.05 0.00
RF.032.16.2019.ZP 2019-01-25 2019-01-25 2019-12-31 Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano-Drogowych Michał Hałas ul. Pakoska 24/23, 88-190 Barcin roboty brukarskie, które zostały przewidziane do wykonania na terenie Gminy i miasta Barcin w 2019 roku Szymon Kozłowski/Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.15.2019.ZP 2019-01-25 2019-01-25 2019-12-31 Zakład Usług Drogowych i Malarskich INTER-MAL Grzegorz Januchowski ul.Hallera 27a, 88-300 Mogilno wykonanie robót polegających na oznakowaniu pionowym i poziomym dróg będących własnością Gminy Barcin Szymon Kozłowski/Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.22.2019.IR 2019-02-11 2019-03-01 2022-02-28 WC Serwis Sp.z o.o Sp.K ul.Szybowa 2, 41-808 Zabrze najem 1 sztuki toalety przenośnej z cotygodniową obsługą serwisową w Piechcinie ul. Wiertników na targowisku Robert Szafrański umowa -- 149.00 160.92 0.00
RF.032.33.2019.SG 2019-02-20 2019-02-20 2023-08-31 FIRST DATA POLSKA S.A. Al.Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi Bernadeta Chojnacka Aneks -- 0.00 0.00 0.00
RF.032.28.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" ul. Polna 1, 88-190 Barcin dotacja- II Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 1 260.00 0.00
RF.032.29.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Regionalna Orkiestra KUJAWY ul.Radłowska 4, 88-192 Piechcin dotacja-" Organizacja imprez i działań zmierzających do zachowania i propagowania tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin,Kujaw i Pałuk" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 7 500.00 0.00
RF.032.27.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO ul. Mogileńska 5 , 88-190 Barcin dotacja "Żywność w darze 2019" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 8 992.00 0.00
RF.032.34.2019.IP 2019-02-22 2019-02-22 2019-02-26 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminyy ul.Artlerzystów 1, 88-190 Barcin dotacja "Z nami łatwiej" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 4 076.00 0.00
RF.032.32.2019.ZP 2019-02-20 2019-02-20 2019-06-30 Pomorska Grupa Konsultingowa SA ul.Unii Lubelskiej 4c , 85-059 Bydgoszcz opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.07.2019 do 31.12.2020 Szymon Kozłowski umowa -- 3 360.00 0.00 0.00
RF.032.30.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe ul.Radłowska 2, 88-192 Piechcin dotacja- "Kultywowanie tradycji bractw kurkowych" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 7 500.00 0.00
RF.032.26.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-10-31 Stowarzyszenie Ekologiczne ul.Pakoska 16, 88-190 Barcin dotacja- "Prezentacje ekologiczne- Barcin 2018.XX edycja jubileuszowa" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 4 400.00 0.00
RF.032.35.2019.IP 2019-02-26 2019-02-26 2019-12-31 Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" ul.Polna 1 , 88-190 Barcin dotacja-"Zdrowe wypieki" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 2 500.00 0.00
RF.032.23.2019.D2 2019-02-08 2019-02-08 2019-11-30 TRANS-SPED Piotr Grabowski Słaboszewko 41, 88-306 Dąbrowa kruszenie kamienia wapiennego darowanego Gminie Barcin przez Lafarge HOLCIM oraz jego załadunku na śr.transportowe Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.40.2019.IP 2019-02-27 2019-02-27 2019-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy-Koło Terenowe w Barcinie dotacja- "Cukrzyca nie odpuszcza" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 1 900.00 0.00
RF.032.41.2019.IP 2019-02-27 2019-02-27 2019-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe ul.Radłowska 2 , 88-192 Piechcin dotacja-"Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych. Organizacja turniejów strzeleckich,udział w rozgrywkach i imprezach w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 24 950.00 0.00
RF.032.19.2019.ZL 2019-01-30 2019-02-01 2019-03-07 Eduvita Dorota Łoboda ul. Chorwacka 26 lok 71 Wykonanie -"Diagnozy zdrowia mieszkańców Gminy Barcin" i przedłożenia jej w formie pisemnej i elektronicznej Burmistrzowi Barcina. Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.37.2019.ZP 2019-03-04 2019-03-04 2019-11-15 Konsorcjum-Lider PPHU EVENTUS Arkadiusz Kaliński ul.Orłowska 62, 88-100 Inowrocław Budowa żłobka w Barcinie Karolina Orzechowska umowa tak 0.00 5 975 340.00 0.00
RF.032.11.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-15 Elżbieta Maludzińska-Janczarska wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia osób kierowanych przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie i wskazania jak powinno przebiegać ich leczenie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 195.00 0.00
RF.032.38.2019.ZP 2019-03-04 2019-03-04 2019-11-15 Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wielobranżowych robót budowlanych dla zadania pn."Budowa żłobka w Barcinie" Karolina Orzechowska umowa -- 0.00 51 660.00 0.00
RF.032.42.2019.N 2019-02-27 2019-02-27 2019-05-31 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Gąsior ul.Poznańska 5, 89-240 Kcynia podział nieruchomości gruntowych Krzysztof Nowakowski umowa -- 0.00 8 650.00 0.00
RF.032.39.2019.ZP 2019-03-04 2019-03-04 2019-11-30 PHU TRANS-POM Piotr Pomagier , Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław remonty cząstkowe dróg Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.48.2019.IP 2019-03-08 2019-03-08 2019-11-30 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Pałuki, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn dotacja- "Brać Harcerska to jedna wielka rodzina" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 13 740.00 0.00
RF.032.44.2019.N 2019-03-01 2019-03-01 2019-03-29 PROINWESTBUD Janusz Michalik ul. Łabiszyńska 10, 86-061 Brzoza oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dz.302/2 Krzysztof Nowakowski umowa -- 0.00 890.00 0.00
RF.032.36.2019.DG 2019-02-27 2019-03-04 2021-03-03 Usługi Informatyczne KOM-PRO Joanna Dziadkowiec ul. Bukowa 7, 86-050 Solec Kujawski nadzór autorski nad oprogramowaniem Archsys Marlena Czerwiak umowa -- 170.00 0.00 0.00
RF.032.47.2019.ZP 2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 FREEVOLT Sp.z o.o. ul. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz nieodpłatne przekazanie i montaż ulicznej lampy solarnej typu LATINA Karolina Łangowska umowa -- 0.00 7 400.00 0.00
RF.032.50.2019.IK 2019-03-01 2019-03-01 2022-02-28 PPU WODBAR Spółka z o.o. ul.FDworcowa 12, 88-190 Barcin oddanie w dzierżawę mienia komunalnego -oczyszczalnię EUROTRYLOGIC 7.2, stanowiącego urządzenia służące do odprowadzania ścieków ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu Karolina Łangowska umowa -- 100.00 0.00 0.00
RF.032.45.2019.IK 2019-03-13 2019-03-13 2020-10-28 KSCPEROS Kacper Prościak ul. Podgórna 3, 73-130 Dobrzany wykonanie specjalistycznych usług czyszczenia i konserwacji nawierzchni na czterech boiskach sportowych Orlik 2012 z terenu Gminy Barcin Robert Szafrański umowa -- 0.00 11 984.00 0.00
RF.032.56.2019.IK 2019-03-13 2019-03-13 2019-12-31 Zakład Elektro-Instalacyjny Skoczyński Zbigniew ul.Żnińska 56, 88-190 Barcin utrzymanie i bieżąca eksploatacja sieci oświetlenia drogowego oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli Karolina Łangowska umowa nie 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.31.2019.ZP 2019-02-18 2019-03-01 2020-02-29 ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul.Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Barcin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie oraz Gminy Barcin Szymon Kozłowski/Robert Szafrański umowa nie 22 540.00 0.00 0.00
RF.032.43.2019.OA 2019-03-01 2019-03-01 2021-03-01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin objęcie pracowników Urzędu Miejskiego opieką profilaktyczno-lekarską przez Gabinet Medycyny Pracy Karolina Banaszak umowa nie 0.00 40.00 0.00
RF.032.24.2019.I 2019-02-01 2019-02-01 2019-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek ul.Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego Tomasz Wrzesiński umowa nie 1 500.00 0.00 0.00
RF.032.25.2019.I 2019-02-01 2019-02-01 2019-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek ul.Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw świadczenie usługi monitoringu jakościowego i ilościowego wykorzystania sprzętu komputerowego Tomasz Wrzesiński umowa nie 1.00 0.00 0.00
RF.032.51.2019.RR1 2019-03-13 2019-03-13 2019-12-31 Euro Innowacje sp.z o.o. ul.Garbary 100/11, 61-757 Poznań świadczenie usług udostępnienia Platformy konsultacjejst.pl Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 1.23 0.00
RF.032.52.2019.RR1 2019-03-12 2019-03-12 2019-04-15 Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o., Sp.k ul.Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barcin na lata 2016-2023 poprzez zmianę obowiązującego dokumentu na Lokalny Program Rewitalizacji i uaktualnieniu listy projektów rewitalizacyjnych Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 3 690.00 0.00
RF.032.49.2019.KAN 2019-03-03 2019-03-03 2019-03-18 Teatr Studio, Iwona Lewińska- Bydgoszcz warsztaty edukacyjno-profilaktyczne prowadzone przez sędzie w stanie spoczynku Panią Annę Marię Wesołowską dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Barcin, pedagogów i ich rodziców Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 6 000.00 0.00
RF.032.71.2019.KRESP 2019-03-27 2019-01-01 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz- Wydział Polityki Społecznej Kuj-Pom Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja-Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku Lidia Kowal umowa nie 0.00 123 200.00 0.00
RF.032.14.2019.KAN 2019-01-25 2019-04-01 2019-05-18 Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii Urszula Grodzka Warszawa przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w kierunku nabycia praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 6 100.00 0.00
RF.032.55.2019.IK 2019-03-12 2019-03-12 2020-02-29 ENEA Oświetlenie Sp.z o.o.ul.Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin oświetlenie ul.Skalników w Piechcinie Karolina Łangowska umowa nie 3 200.00 3 936.00 0.00
RF.032.53.2019.BU 2019-03-13 2019-03-13 2019-04-10 Geofabryka Sp. z o.o. ul. Prosta 19/5, 87 - 100 Toruń Przetwarzanie i wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agnieszka Pęziak umowa nie 0.00 3 200.00 0.00
RF.032.46.2019.I 2019-03-15 2019-04-01 2021-03-31 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp.z o.o ul. Włocławska 167, Toruń świadczenie usług dostępu do Internetu poprzez interfejs w Urzędzie Miejskim w Barcinie Tomasz Wrzesiński umowa nie 150.00 0.00 0.00
RF.032.57.2019.ZP 2019-03-18 2019-03-18 2019-11-30 Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe TRANS-POM Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław profilowanie i utwardzanie kamieniem wapiennym dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej Jacek Staszak umowa nie 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.54.2019.D2 2019-03-29 2019-03-29 2019-05-31 FORPLAN Łukasz Szymczak ul.Rupniewskiego 10 lok 3, 85-796 Bydgoszcz opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania pn " Przebudowa części drogi wewnętrznej /działki nr 79/85/ w Krotoszynie Jacek Staszak umowa nie 0.00 6 420.00 0.00
RF.032.72.2019.ZL 2019-04-02 2019-04-02 2019-04-04 Eduvita- Dorota Łoboda ul. Chorwacka 26 lok 71, 85-162 Bydgoszcz przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII-VIII i gimnazjum pn " Śniadanie, czyli wielka moc energii na cały dzień" oraz " Zdrowa konkurencja"- wykładu i prezentacji dla dorosłych pn" I i II śniadanie-w trosce o zdrowy rozwój dziecka" Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 1 800.00 0.00
RF.032.58.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Marian Lewandowski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.59.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Dorota Kołata dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.60.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Daniel Chlebowski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.63.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Weronika Trawińska dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.64.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Eugeniusz Koperski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.65.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Elżbieta Kwiatkowska dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.66.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Katarzyna Maturska dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.67.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Tadeusz Szczepański dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.68.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Grażyna Łysy dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.69.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Magdalena Galas dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.70.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Robert Parczewski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.75.2019.KSM 2019-04-09 2019-04-10 2019-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek ul.Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego Waldemar Polanowski umowa nie 0.00 615.00 0.00
RF.032.62.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Zelek Sławomir dotacja- wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.74.2019.N 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-26 BRI WYCENY Bernadeta Żylińska ul.Kasztanowa 32/25, 85-605 Bydgoszcz oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 1 476.00 0.00
RF.032.78.2019.KRESP 2019-04-15 2019-04-15 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dotacja celowa na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2019 roku Lidia Kowal umowa nie 0.00 58 017.00 0.00
RF.032.79.2019.KRESP 2019-04-19 2019-01-01 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko - Pomorski Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dofinansowanie realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z Programu "Opieka75+" Lidia Kowal umowa nie 0.00 12 123.00 0.00
RF.032.73.2019.N 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-19 PROINWESTBUD Janusz Michalik ul.Łabiszyńska 10, 86-061 Brzoza oszacowanie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego ul.Mogileńska 1/506, inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego ul.Wyzwolenia 11/1, oszacowanie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego ul. Żnińska 27/3 w Barcinie Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 2 210.00 0.00
RF.032.61.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Paliwoda Wanda dotacja- wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.76.2019.ZP 2019-04-16 2019-04-16 2019-12-15 MOJE BAMBINO Spółka z o.o. Sk ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź dostawa zabawek do nowo-budowanego Żłobka w Barcinie Justyna Lewandowska/Szymon Kozłowski umowa tak 0.00 98 547.93 0.00
RF.032.80.2019.ZP 2019-04-25 2019-04-25 2019-07-04 Zakład Instalacji Budowalnych Spółka Cywilna Adam, Marcin Kaliński Inowrocław przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Mamliczu Robert Szafrański umowa nie 0.00 63 791.79 0.00
RF.032.82.2019.ZL 2019-04-29 2019-04-30 2019-04-30 Kancelaria Prawna Ochrony Pracy- Kalina Kaczmarek Tczew przeprowadzenie szkolenia w zakresie: zmiany w czasie pracy 2019r. Sylwia Kucharska umowa nie 0.00 800.00 0.00
RF.032.81.2019.ZP 2019-04-29 2019-05-02 2019-12-30 Brazowska Katarzyna- Sicienko świadczenie pomocy psychiatrycznej osobom uzależnionym w szczególności ich rodzinom i sprawcom przemocy Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 11 250.00 0.00
RF.032.83.2019.ZP 2019-05-06 2019-05-06 2020-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.- Bydgoszcz przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020r w ramach grupy zakupowej, której liderem- Upoważnionym Zamawiającym jest Miasto Bydgoszcz Szymon Kozłowski umowa nie 5 000.00 0.00 0.00
RF.032.91.2019.SG/D2 2019-05-07 2019-05-07 2019-11-29 Powiat Żniński współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin w m.Wolice,długość 1,620 km Jacek Staszak Porozumienie 6/2019 nie 0.00 300 000.00 0.00
RF.032.90.2019.IP 2019-05-16 2019-06-01 2019-12-31 Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin dotacja "100 lat w Niepodległej Polsce" Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 15 000.00 0.00
RF.032.77.2019.ZP 2019-05-15 2019-05-15 2019-06-05 iCOD.pl Spółka z o.o. Bielsko-Biała zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Barcinie Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 42 974.97 0.00
RF.032.88.2019.ZP 2019-05-15 2019-05-15 2019-12-31 MPC Paweł Oleksiewicz- Kutno dostawa komputerów, sprzętu RTV i AGD do budowanego Żłobka w Barcinie Karolina Orzechowska umowa tak 0.00 29 945.58 0.00
RF.032.86.2019.ZP 2019-05-15 2019-05-15 2019-12-31 MOJE BAMBINO Sp. z o.o. - Łódź dostawa mebli do budowanego Żłobka w Barcinie Karolina Orzechowska umowa tak 0.00 75 401.46 0.00
RF.032.96.2019.ZP 2019-05-27 2019-07-01 2020-12-31 ENEA SA ul. Górecka 1- Poznań dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 420 452.93 0.00
RF.032.94.2019.ZP 2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 ENEA SA ul. Górecka 1- Poznań dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /pozostałe grupy taryfowe/ Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 492 220.11 0.00
RF.032.95.2019.ZP 2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 ENEA SA ul. Górecka 1- Poznań dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów/grupa taryfowa B/ Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 194 279.45 0.00
RF.032.93.2019.IP 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-29 Ochotnicza Straż Pożarna w Piechcinie użyczenie w bezpłatne użytkowanie sprzętu ratowniczego Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 5 233.74 0.00
RF.032.85.2019.IP 2019-05-13 2019-05-13 2019-09-02 ARCO Rafał Kozłowski - Bydgoszcz wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji:"Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie" Karolina Orzechowska umowa nie 0.00 52 000.00 0.00
RF.032.104.2019.IR 2019-06-03 2019-06-03 2019-07-03 Res- Instal Robert Szałecki, 88- 100 Inowrocław Przebudowa instalacji gazu oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego dla lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.4 Stycznia 24 w Barcinie Robert Szafrański umowa nie 0.00 18 000.00 0.00
RF.032.107.2019.I 2019-06-05 2019-07-01 2019-11-30 RADIX Spółka z o.o. Sp.k Gdańsk opieka autorska nad systemami EBOI+ , INFO+ Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 653.44 0.00
RF.032.128.2019.ZL 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-23 EduVita Dorota Łoboda Bydgoszcz przygotowanie 3 jesienno-zimowych ,30-dniowych jadłospisów,spotkanie warsztatowe,przeprowadzenie szkolenia i udzielenie wywiadu TVLokalnej na temat żywienia w szkołach ,przedszkolach i oddz.żłobkowych Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.138.2019.SG 2019-08-21 2019-12-06 2020-02-28 ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wenrylacja Jacek Stempin Kępno dzierżawa lodowiska demontowalnego wraz z jednokrotnym montażem i demontażem Bernadeta Chojnacka umowa nie 125 000.00 0.00 0.00
RF.032.137.2019.RR1 2019-08-21 2019-08-21 2020-08-20 Euro Innowacje Software Sp.z o.o. Poznań umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.136.2019.RR1 2019-08-21 2019-08-21 2020-08-20 Euro Innowacje Software Sp.z o.o. Poznań świadczenie usług udostępnienia Platformy konsultacjejst.pl Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 2 755.20 0.00
RF.032.130.2019.ZP 2019-08-05 2019-08-05 2019-11-30 HAMSTER polska Spółka z o.o.- Rybnik dostawa i montaż prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych Robert Szafrański umowa nie 0.00 381 300.00 0.00
RF.032.119.2019.KAN 2019-07-15 2019-07-27 2019-07-27 Nowe Horyzonty Anna Gorczowska - Wrocław zajęcia profilaktyczno-animacyjne "Edukacyjny namiot profilaktyczny" Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.122.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 ABER Sp.z o.o. - Warszawa/Oddz.Bydgoszcz dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 90 073.28 0.00
RF.032.123.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 UNIFREEZE Sp.z o.o. - Miesiączkowo 110 dostawa ryb do placówek oświatowych i ŚDS Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 58 430.80 0.00
RF.032.124.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Barcinie dostawa pieczywa do placówek oświatowych i ŚDS Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 29 900.80 0.00
RF.032.125.2019.ZP 2019-07-25 2019-07-25 2019-10-31 Konsorcjum- Lider Jolanta Pędzisz- Toruń, Mariusz Śliwiński BMJ EQUIP Czemlewo 40 doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 58 771.86 0.00
RF.032.126.2019.ZP 2019-07-25 2019-07-25 2019-10-31 Konsorcjum- Lider Jolanta Pędzisz- Toruń, Mariusz Śliwiński BMJ EQUIP Czemlewo 40 doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne-dot.Piechcina Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 41 993.43 0.00
RF.032.129.2019.ZP 2019-08-05 2019-08-05 2019-09-19 Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe TRANS-POM w Marcinkowie 37 przebudowa części drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych Jacek Staszak umowa nie 0.00 36 257.33 0.00
RF.032.127.2019.ZP 2019-07-25 2019-07-25 2019-10-31 FIT Park Spółka z o.o., Sp.K - Toruń doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne -obręb Piechcina Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 34 427.70 0.00
RF.032.133.2019.ZP 2019-08-08 2019-08-08 2019-09-30 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Barcin: część 2 Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie-od stadionu do wiaduktu nad linią kolejową(etap I) Jacek Staszak umowa nie 0.00 217 959.08 0.00
RF.032.134.2019.ZP 2019-08-08 2019-08-08 2019-09-30 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin: Cz esc 3 Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie- od DW251 do wiaduktu nad linią kolejową (etap II) Jacek Staszak umowa nie 0.00 79 947.55 0.00
RF.032.135.2019.IK 2019-08-08 2019-08-08 2019-12-16 Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD- Konin -opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicach Karolina Łangowska umowa nie 0.00 41 881.50 0.00
RF.032.131.2019.ZL 2019-08-09 2019-09-27 2019-09-28 Centrum Medyczne SALUS PRO DOMO Sp.z o.o. Warszawa przygotowanie i przeprowadzenie w Gminie Barcin Konferencji z zakresu profilaktyki Zdrowia Psychicznego pt" Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego" dla mieszkańców Lidia Kowal umowa nie 0.00 22 800.00 0.00