herbeBOI - Urząd Miejski w Barcinie

Rejestr umów

Rejestr umów jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa i adres wykonawcy Opis przedmiotu umowy Pracownik Rodzaj umowy Finansowana ze środków UE Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
RF.032.1.2019.ZL 2019-01-02 2019-01-02 2019-12-31 Handel i Usługi Zegarmistrzowskie Krzysztof Pałka konserwacja zegara na Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 500.00 0.00
RF.032.4.2019.ZL 2019-01-02 2019-01-01 2019-12-31 Foto-Media-Pro Joanna Bejma Barcin prowadzenie profilu Miasta Barcin na FB Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 19 200.00 0.00
RF.032.12.2019.I 2019-01-08 2019-01-08 2020-07-08 PLAY dla Firm P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej UM Tomasz Wrzesiński umowa- aneks -- 768.00 0.00 0.00
RF.032.5.2019.KR2 2019-01-03 2019-01-01 2019-12-31 PPU WODBAR Spółka z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin umowa najmu 4 sztuk pojemników typu NEXUS 360 ustawionych na terenie Stadionu Miejskiego w Barcinie Ilona Żelek umowa -- 0.00 400.00 0.00
RF.032.7.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin dotacja celowa na zadanie świadczenia usług neurologicznych i na koszty obsługi mieszkańców gminy Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 35 600.00 0.00
RF.032.8.2019.KAN 2019-01-15 2019-02-01 2019-12-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin dotacja celowa na świadczenie usług psychiatrycznych Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 17 600.00 0.00
RF.032.6.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin dotacja celowa na świadczenie porad diabetologicznych Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 44 000.00 0.00
RF.032.9.2019.KAN 2019-01-10 2019-01-14 2019-01-20 TABOR Małgorzata Rybacka ul.Strzałkowska 24a, 62-230 Witkowo przeprowadzenie szkolenia pn. Akademia Lidera dla 14 dzieci z rodzin będących w zainteresowaniu GKRPA w Barcinie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 9 380.00 0.00
RF.032.17.2019.ZP 2019-01-28 2019-01-28 2019-02-11 Działalność Handlowo-Usługowa Robert Nowak Barcin Wieś 72 dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Urzędu Miejskiego w Barcinie Szymon Kozłowski umowa -- 0.00 22 700.00 0.00
RF.032.10.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-15 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n med Marcin Lepak Specjalista Psychiatra ul. kaliskiego 26/12 Bydgoszcz wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia osób kierowanych przez GKRPA i wskazania jak powinno przebiegać ich leczenie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 232.00 0.00
RF.032.13.2019.KAN 2019-01-23 2019-01-23 2019-12-31 Powiat Żniński dotacja - Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 46 400.00 0.00
RF.032.20.2019.SG/ZB 2019-01-03 2019-01-03 2019-01-31 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji nauczycieli ul.H.Sienkiewicza 36, TORUŃ kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli Gminy Barcin Lidia Kowal umowa -- 0.00 4 000.00 0.00
RF.032.21.2019.KRESP 2019-02-08 2019-02-01 2019-06-30 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji nauczycieli ul.H.Sienkiewicza 36, TORUŃ kompleksowe wspomaganie szkół Lidia Kowal umowa -- 0.00 8 000.00 0.00
RF.032.3.2019.ZP 2019-01-02 2019-01-02 2019-12-30 Magdalena Skibicka Bydgoszcz świadczenie pomocy psychiatrycznej osobom uzależnionym, ich rodzinom i sprawcom przemocy Szymon Kozłowski/Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 16 800.00 0.00
RF.032.2.2019.ZP 2019-01-02 2019-01-02 2019-12-30 Klinika Zdrowia i Rozwoju SIGMA Bogumiła Jankowska Aleja 88 lecia 3/6, 88-100 Inowrocław świadczenie usług skierowanych do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu Szymon Kozłowski/Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 36 000.00 0.00
RF.032.18.2019.ZP 2019-01-30 2019-01-30 2019-12-31 PRINTEX Sp.z o.o., Sp.k Al.Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych Gminy Barcin Szymon Kozłowski/Marek Przybysz umowa -- 0.00 80 807.05 0.00
RF.032.16.2019.ZP 2019-01-25 2019-01-25 2019-12-31 Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano-Drogowych Michał Hałas ul. Pakoska 24/23, 88-190 Barcin roboty brukarskie, które zostały przewidziane do wykonania na terenie Gminy i miasta Barcin w 2019 roku Szymon Kozłowski/Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.15.2019.ZP 2019-01-25 2019-01-25 2019-12-31 Zakład Usług Drogowych i Malarskich INTER-MAL Grzegorz Januchowski ul.Hallera 27a, 88-300 Mogilno wykonanie robót polegających na oznakowaniu pionowym i poziomym dróg będących własnością Gminy Barcin Szymon Kozłowski/Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.22.2019.IR 2019-02-11 2019-03-01 2022-02-28 WC Serwis Sp.z o.o Sp.K ul.Szybowa 2, 41-808 Zabrze najem 1 sztuki toalety przenośnej z cotygodniową obsługą serwisową w Piechcinie ul. Wiertników na targowisku Robert Szafrański umowa -- 149.00 160.92 0.00
RF.032.33.2019.SG 2019-02-20 2019-02-20 2023-08-31 FIRST DATA POLSKA S.A. Al.Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi Bernadeta Chojnacka Aneks -- 0.00 0.00 0.00
RF.032.28.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" ul. Polna 1, 88-190 Barcin dotacja- II Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 1 260.00 0.00
RF.032.29.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Regionalna Orkiestra KUJAWY ul.Radłowska 4, 88-192 Piechcin dotacja-" Organizacja imprez i działań zmierzających do zachowania i propagowania tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin,Kujaw i Pałuk" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 7 500.00 0.00
RF.032.27.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO ul. Mogileńska 5 , 88-190 Barcin dotacja "Żywność w darze 2019" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 8 992.00 0.00
RF.032.34.2019.IP 2019-02-22 2019-02-22 2019-02-26 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminyy ul.Artlerzystów 1, 88-190 Barcin dotacja "Z nami łatwiej" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 4 076.00 0.00
RF.032.32.2019.ZP 2019-02-20 2019-02-20 2019-06-30 Pomorska Grupa Konsultingowa SA ul.Unii Lubelskiej 4c , 85-059 Bydgoszcz opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.07.2019 do 31.12.2020 Szymon Kozłowski umowa -- 3 360.00 0.00 0.00
RF.032.30.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe ul.Radłowska 2, 88-192 Piechcin dotacja- "Kultywowanie tradycji bractw kurkowych" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 7 500.00 0.00
RF.032.26.2019.IP 2019-02-19 2019-02-19 2019-10-31 Stowarzyszenie Ekologiczne ul.Pakoska 16, 88-190 Barcin dotacja- "Prezentacje ekologiczne- Barcin 2018.XX edycja jubileuszowa" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 4 400.00 0.00
RF.032.35.2019.IP 2019-02-26 2019-02-26 2019-12-31 Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" ul.Polna 1 , 88-190 Barcin dotacja-"Zdrowe wypieki" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 2 500.00 0.00
RF.032.23.2019.D2 2019-02-08 2019-02-08 2019-11-30 TRANS-SPED Piotr Grabowski Słaboszewko 41, 88-306 Dąbrowa kruszenie kamienia wapiennego darowanego Gminie Barcin przez Lafarge HOLCIM oraz jego załadunku na śr.transportowe Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.40.2019.IP 2019-02-27 2019-02-27 2019-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy-Koło Terenowe w Barcinie dotacja- "Cukrzyca nie odpuszcza" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 1 900.00 0.00
RF.032.41.2019.IP 2019-02-27 2019-02-27 2019-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe ul.Radłowska 2 , 88-192 Piechcin dotacja-"Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych. Organizacja turniejów strzeleckich,udział w rozgrywkach i imprezach w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 24 950.00 0.00
RF.032.19.2019.ZL 2019-01-30 2019-02-01 2019-03-07 Eduvita Dorota Łoboda ul. Chorwacka 26 lok 71 Wykonanie -"Diagnozy zdrowia mieszkańców Gminy Barcin" i przedłożenia jej w formie pisemnej i elektronicznej Burmistrzowi Barcina. Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.37.2019.ZP 2019-03-04 2019-03-04 2019-11-15 Konsorcjum-Lider PPHU EVENTUS Arkadiusz Kaliński ul.Orłowska 62, 88-100 Inowrocław Budowa żłobka w Barcinie Karolina Orzechowska umowa tak 0.00 5 975 340.00 0.00
RF.032.11.2019.KAN 2019-01-11 2019-02-01 2019-12-15 Elżbieta Maludzińska-Janczarska wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia osób kierowanych przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie i wskazania jak powinno przebiegać ich leczenie Krystyna Błaszak umowa -- 0.00 195.00 0.00
RF.032.38.2019.ZP 2019-03-04 2019-03-04 2019-11-15 Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wielobranżowych robót budowlanych dla zadania pn."Budowa żłobka w Barcinie" Karolina Orzechowska umowa -- 0.00 51 660.00 0.00
RF.032.42.2019.N 2019-02-27 2019-02-27 2019-05-31 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Gąsior ul.Poznańska 5, 89-240 Kcynia podział nieruchomości gruntowych Krzysztof Nowakowski umowa -- 0.00 8 650.00 0.00
RF.032.39.2019.ZP 2019-03-04 2019-03-04 2019-11-30 PHU TRANS-POM Piotr Pomagier , Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław remonty cząstkowe dróg Jacek Staszak umowa -- 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.48.2019.IP 2019-03-08 2019-03-08 2019-11-30 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Pałuki, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn dotacja- "Brać Harcerska to jedna wielka rodzina" Jarosław Drozdowski umowa -- 0.00 13 740.00 0.00
RF.032.44.2019.N 2019-03-01 2019-03-01 2019-03-29 PROINWESTBUD Janusz Michalik ul. Łabiszyńska 10, 86-061 Brzoza oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dz.302/2 Krzysztof Nowakowski umowa -- 0.00 890.00 0.00
RF.032.36.2019.DG 2019-02-27 2019-03-04 2021-03-03 Usługi Informatyczne KOM-PRO Joanna Dziadkowiec ul. Bukowa 7, 86-050 Solec Kujawski nadzór autorski nad oprogramowaniem Archsys Marlena Czerwiak umowa -- 170.00 0.00 0.00
RF.032.47.2019.ZP 2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 FREEVOLT Sp.z o.o. ul. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz nieodpłatne przekazanie i montaż ulicznej lampy solarnej typu LATINA Karolina Łangowska umowa odnowienia -- 0.00 7 400.00 0.00
RF.032.50.2019.IK 2019-03-01 2019-03-01 2022-02-28 PPU WODBAR Spółka z o.o. ul.FDworcowa 12, 88-190 Barcin oddanie w dzierżawę mienia komunalnego -oczyszczalnię EUROTRYLOGIC 7.2, stanowiącego urządzenia służące do odprowadzania ścieków ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu Karolina Łangowska umowa dzierżawy -- 100.00 0.00 0.00
RF.032.45.2019.IK 2019-03-13 2019-03-13 2020-10-28 KSCPEROS Kacper Prościak ul. Podgórna 3, 73-130 Dobrzany wykonanie specjalistycznych usług czyszczenia i konserwacji nawierzchni na czterech boiskach sportowych Orlik 2012 z terenu Gminy Barcin Robert Szafrański umowa -- 0.00 11 984.00 0.00
RF.032.56.2019.IK 2019-03-13 2019-03-13 2019-12-31 Zakład Elektro-Instalacyjny Skoczyński Zbigniew ul.Żnińska 56, 88-190 Barcin utrzymanie i bieżąca eksploatacja sieci oświetlenia drogowego oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli Karolina Łangowska umowa nie 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.31.2019.ZP 2019-02-18 2019-03-01 2020-02-29 ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul.Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Barcin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie oraz Gminy Barcin Szymon Kozłowski/Robert Szafrański Umowa 035/Enea nie 22 540.00 0.00 0.00
RF.032.43.2019.OA 2019-03-01 2019-03-01 2021-03-01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Mogileńska 5, 88-190 Barcin objęcie pracowników Urzędu Miejskiego opieką profilaktyczno-lekarską przez Gabinet Medycyny Pracy Karolina Banaszak umowa nie 0.00 40.00 0.00
RF.032.24.2019.I 2019-02-01 2019-02-01 2019-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek ul.Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego Tomasz Wrzesiński Umowa CBI/595/2019/IM nie 1 500.00 0.00 0.00
RF.032.25.2019.I 2019-02-01 2019-02-01 2019-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek ul.Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw świadczenie usługi monitoringu jakościowego i ilościowego wykorzystania sprzętu komputerowego Tomasz Wrzesiński Umowa CBI/596/2019/IM nie 1.00 0.00 0.00
RF.032.51.2019.RR1 2019-03-13 2019-03-13 2019-12-31 Euro Innowacje sp.z o.o. 61-757 Poznań świadczenie usług udostępnienia Platformy konsultacjejst.pl Justyna Lewandowska umowa 4/2019/KONS nie 0.00 1.23 0.00
RF.032.52.2019.RR1 2019-03-12 2019-03-12 2019-04-15 Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o., Sp.k ul.Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barcin na lata 2016-2023 poprzez zmianę obowiązującego dokumentu na Lokalny Program Rewitalizacji i uaktualnieniu listy projektów rewitalizacyjnych Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 3 690.00 0.00
RF.032.49.2019.KAN 2019-03-03 2019-03-03 2019-03-18 Teatr Studio, Iwona Lewińska- Bydgoszcz warsztaty edukacyjno-profilaktyczne prowadzone przez sędzie w stanie spoczynku Panią Annę Marię Wesołowską dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Barcin, pedagogów i ich rodziców Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 6 000.00 0.00
RF.032.71.2019.KRESP 2019-03-27 2019-01-01 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz- Wydział Polityki Społecznej Kuj-Pom Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacja-Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku Lidia Kowal umowa nr 25/2019 nie 0.00 123 200.00 0.00
RF.032.14.2019.KAN 2019-01-25 2019-04-01 2019-05-18 Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii Urszula Grodzka Warszawa przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w kierunku nabycia praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 6 100.00 0.00
RF.032.55.2019.IK 2019-03-12 2019-03-12 2020-02-29 ENEA Oświetlenie Sp.z o.o.ul.Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin oświetlenie ul.Skalników w Piechcinie Karolina Łangowska umowa nr 017/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2019 nie 3 200.00 3 936.00 0.00
RF.032.53.2019.BU 2019-03-13 2019-03-13 2019-04-10 Geofabryka Sp. z o.o. ul. Prosta 19/5, 87 - 100 Toruń Przetwarzanie i wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agnieszka Pęziak umowa nie 0.00 3 200.00 0.00
RF.032.46.2019.I 2019-03-15 2019-04-01 2021-03-31 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp.z o.o ul. Włocławska 167, Toruń świadczenie usług dostępu do Internetu poprzez interfejs w Urzędzie Miejskim w Barcinie Tomasz Wrzesiński umowa AB/55/2019 nie 150.00 0.00 0.00
RF.032.57.2019.ZP 2019-03-18 2019-03-18 2019-11-30 Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe TRANS-POM Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław profilowanie i utwardzanie kamieniem wapiennym dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej Jacek Staszak umowa nie 129 351.00 0.00 0.00
RF.032.54.2019.D2 2019-03-29 2019-03-29 2019-05-31 FORPLAN Łukasz Szymczak ul.Rupniewskiego 10 lok 3, 85-796 Bydgoszcz opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania pn " Przebudowa części drogi wewnętrznej /działki nr 79/85/ w Krotoszynie Jacek Staszak umowa nie 0.00 6 420.00 0.00
RF.032.72.2019.ZL 2019-04-02 2019-04-02 2019-04-04 Eduvita- Dorota Łoboda ul. Chorwacka 26 lok 71, 85-162 Bydgoszcz przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII-VIII i gimnazjum pn " Śniadanie, czyli wielka moc energii na cały dzień" oraz " Zdrowa konkurencja"- wykładu i prezentacji dla dorosłych pn" I i II śniadanie-w trosce o zdrowy rozwój dziecka" Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 1 800.00 0.00
RF.032.58.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Marian Lewandowski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.59.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Dorota Kołata dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.60.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Daniel Chlebowski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.63.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Weronika Trawińska dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.64.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Eugeniusz Koperski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.65.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Elżbieta Kwiatkowska dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.66.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Katarzyna Maturska dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.67.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Tadeusz Szczepański dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.68.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Grażyna Łysy dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.69.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Magdalena Galas dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.70.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Robert Parczewski dotacja celowa-wymiana pieca węglowego na inne urządzenie grzewcze Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.75.2019.KSM 2019-04-09 2019-04-10 2019-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek ul.Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego Waldemar Polanowski umowa nie 0.00 615.00 0.00
RF.032.62.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Zelek Sławomir dotacja- wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.74.2019.N 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-26 BRI WYCENY Bernadeta Żylińska ul.Kasztanowa 32/25, 85-605 Bydgoszcz oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 1 476.00 0.00
RF.032.78.2019.KRESP 2019-04-15 2019-04-15 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dotacja celowa na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2019 roku Lidia Kowal umowa Nr 70/S/2019 nie 0.00 58 017.00 0.00
RF.032.79.2019.KRESP 2019-04-19 2019-01-01 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko - Pomorski Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dofinansowanie realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z Programu "Opieka75+" Lidia Kowal umowa Nr 25/2019 nie 0.00 12 123.00 0.00
RF.032.73.2019.N 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-19 PROINWESTBUD Janusz Michalik ul.Łabiszyńska 10, 86-061 Brzoza oszacowanie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego ul.Mogileńska 1/506, inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego ul.Wyzwolenia 11/1, oszacowanie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego ul. Żnińska 27/3 w Barcinie Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 2 210.00 0.00
RF.032.61.2019.KR2 2019-03-28 2019-03-28 2019-10-15 Paliwoda Wanda dotacja- wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.76.2019.ZP 2019-04-16 2019-04-16 2019-12-15 MOJE BAMBINO Spółka z o.o. Sk ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź dostawa zabawek do nowo-budowanego Żłobka w Barcinie Justyna Lewandowska/Szymon Kozłowski umowa tak 0.00 98 547.93 0.00
RF.032.80.2019.ZP 2019-04-25 2019-04-25 2019-07-04 Zakład Instalacji Budowalnych Spółka Cywilna Adam, Marcin Kaliński Inowrocław przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Mamliczu Robert Szafrański umowa nie 0.00 63 791.79 0.00
RF.032.82.2019.ZL 2019-04-29 2019-04-30 2019-04-30 Kancelaria Prawna Ochrony Pracy- Kalina Kaczmarek Tczew przeprowadzenie szkolenia w zakresie: zmiany w czasie pracy 2019r. Sylwia Kucharska umowa nie 0.00 800.00 0.00
RF.032.81.2019.ZP 2019-04-29 2019-05-02 2019-12-30 Brazowska Katarzyna- Sicienko świadczenie pomocy psychiatrycznej osobom uzależnionym w szczególności ich rodzinom i sprawcom przemocy Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 11 250.00 0.00
RF.032.83.2019.ZP 2019-05-06 2019-05-06 2020-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.- Bydgoszcz przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020r w ramach grupy zakupowej, której liderem- Upoważnionym Zamawiającym jest Miasto Bydgoszcz Szymon Kozłowski umowa nie 5 000.00 0.00 0.00
RF.032.91.2019.SG/D2 2019-05-07 2019-05-07 2019-11-29 Powiat Żniński współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin w m.Wolice,długość 1,620 km Jacek Staszak umowa nie 0.00 300 000.00 0.00
RF.032.90.2019.IP 2019-05-16 2019-06-01 2019-12-31 Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin dotacja "100 lat w Niepodległej Polsce" Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 15 000.00 0.00
RF.032.77.2019.ZP 2019-05-15 2019-05-15 2019-06-05 iCOD.pl Spółka z o.o. Bielsko-Biała zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Barcinie Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 42 974.97 0.00
RF.032.88.2019.ZP 2019-05-15 2019-05-15 2019-12-31 MPC Paweł Oleksiewicz- Kutno dostawa komputerów, sprzętu RTV i AGD do budowanego Żłobka w Barcinie Karolina Orzechowska umowa tak 0.00 29 945.58 0.00
RF.032.86.2019.ZP 2019-05-15 2019-05-15 2019-12-31 MOJE BAMBINO Sp. z o.o. - Łódź dostawa mebli do budowanego Żłobka w Barcinie Karolina Orzechowska umowa tak 0.00 75 401.46 0.00
RF.032.96.2019.ZP 2019-05-27 2019-07-01 2020-12-31 ENEA SA ul. Górecka 1- Poznań dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Szymon Kozłowski umowa sprzedaży nie 0.00 420 452.93 0.00
RF.032.94.2019.ZP 2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 ENEA SA ul. Górecka 1- Poznań dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /pozostałe grupy taryfowe/ Szymon Kozłowski umowa sprzedaży nie 0.00 492 220.11 0.00
RF.032.95.2019.ZP 2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 ENEA SA ul. Górecka 1- Poznań dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów/grupa taryfowa B/ Szymon Kozłowski umowa sprzedaży nie 0.00 194 279.45 0.00
RF.032.93.2019.IP 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-29 Ochotnicza Straż Pożarna w Piechcinie użyczenie w bezpłatne użytkowanie sprzętu ratowniczego Jarosław Drozdowski umowa użyczenie nie 0.00 5 233.74 0.00
RF.032.85.2019.IP 2019-05-13 2019-05-13 2019-09-02 ARCO Rafał Kozłowski - Bydgoszcz wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji:"Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie" Karolina Orzechowska umowa nie 0.00 52 000.00 0.00
RF.032.104.2019.IR 2019-06-03 2019-06-03 2019-07-03 Res- Instal Robert Szałecki, 88- 100 Inowrocław Przebudowa instalacji gazu oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego dla lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.4 Stycznia 24 w Barcinie Robert Szafrański umowa nie 0.00 18 000.00 0.00
RF.032.107.2019.I 2019-06-05 2019-07-01 2019-11-30 RADIX Spółka z o.o. Sp.k Gdańsk opieka autorska nad systemami EBOI+ , INFO+ Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 653.44 0.00
RF.032.128.2019.ZL 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-23 EduVita Dorota Łoboda Bydgoszcz przygotowanie 3 jesienno-zimowych ,30-dniowych jadłospisów,spotkanie warsztatowe,przeprowadzenie szkolenia i udzielenie wywiadu TVLokalnej na temat żywienia w szkołach ,przedszkolach i oddz.żłobkowych Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.138.2019.SG 2019-08-21 2019-12-06 2020-02-28 ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wenrylacja Jacek Stempin Kępno dzierżawa lodowiska demontowalnego wraz z jednokrotnym montażem i demontażem Bernadeta Chojnacka umowa dzierżawy lodowiska nie 125 000.00 0.00 0.00
RF.032.137.2019.RR1 2019-08-21 2019-08-21 2020-08-20 Euro Innowacje Software Sp.z o.o. Poznań umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.136.2019.RR1 2019-08-21 2019-08-21 2020-08-20 Euro Innowacje Software Sp.z o.o. Poznań świadczenie usług udostępnienia Platformy konsultacjejst.pl Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 2 755.20 0.00
RF.032.130.2019.ZP 2019-08-05 2019-08-05 2019-11-30 HAMSTER polska Spółka z o.o.- Rybnik dostawa i montaż prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych Robert Szafrański umowa nie 0.00 381 300.00 0.00
RF.032.119.2019.KAN 2019-07-15 2019-07-27 2019-07-27 Nowe Horyzonty Anna Gorczowska - Wrocław zajęcia profilaktyczno-animacyjne "Edukacyjny namiot profilaktyczny" Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.122.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 ABER Sp.z o.o. - Warszawa/Oddz.Bydgoszcz dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 90 073.28 0.00
RF.032.124.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Barcinie dostawa pieczywa do placówek oświatowych i ŚDS Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 29 900.80 0.00
RF.032.125.2019.ZP 2019-07-25 2019-07-25 2019-10-31 Konsorcjum- Lider Jolanta Pędzisz- Toruń, Mariusz Śliwiński BMJ EQUIP Czemlewo 40 doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 58 771.86 0.00
RF.032.126.2019.ZP 2019-07-25 2019-07-25 2019-10-31 Konsorcjum- Lider Jolanta Pędzisz- Toruń, Mariusz Śliwiński BMJ EQUIP Czemlewo 40 doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne-dot.Piechcina Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 41 993.43 0.00
RF.032.129.2019.ZP 2019-08-05 2019-08-05 2019-09-19 Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe TRANS-POM w Marcinkowie 37 przebudowa części drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych Jacek Staszak umowa nie 0.00 36 257.33 0.00
RF.032.127.2019.ZP 2019-07-25 2019-07-25 2019-10-31 FIT Park Spółka z o.o., Sp.K - Toruń doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne -obręb Piechcina Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 34 427.70 0.00
RF.032.133.2019.ZP 2019-08-08 2019-08-08 2019-09-30 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Barcin: część 2 Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie-od stadionu do wiaduktu nad linią kolejową(etap I) Jacek Staszak umowa nie 0.00 217 959.08 0.00
RF.032.134.2019.ZP 2019-08-08 2019-08-08 2019-09-30 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin: Cz esc 3 Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie- od DW251 do wiaduktu nad linią kolejową (etap II) Jacek Staszak umowa nie 0.00 79 947.55 0.00
RF.032.135.2019.IK 2019-08-08 2019-08-08 2019-12-16 Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD- Konin -opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicach Karolina Łangowska umowa nie 0.00 41 881.50 0.00
RF.032.131.2019.ZL 2019-08-09 2019-09-27 2019-09-28 Centrum Medyczne SALUS PRO DOMO Sp.z o.o. Warszawa przygotowanie i przeprowadzenie w Gminie Barcin Konferencji z zakresu profilaktyki Zdrowia Psychicznego pt" Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego" dla mieszkańców Lidia Kowal umowa nie 0.00 22 800.00 0.00
RF.032.142.2019.ZL 2019-09-06 2019-09-06 2019-09-30 Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii - Warszawa przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych nt stosowania Dialogu Motywującego skierowanych do nauczycieli szkół i przedszkoli Lidia Kowal umowa nie 0.00 3 300.00 0.00
RF.032.109.2019.KAN 2019-06-18 2019-07-01 2019-07-31 Instytut Rozwoju i Edukacji - PROGRES- O/Rzeszów przeprowadzenie szkolenia terenowego właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych w 30 punktach sprzedaży i podawania, położonych na terenie gminy Barcin Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 1 800.00 0.00
RF.032.84.2019.KAN 2019-06-18 2019-06-18 2019-11-20 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie dotacja- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom" Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 6 000.00 0.00
RF.032.120.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROKA Kcynia dostawa owoców i warzyw mrożonych do placówek oświatowych i ŚDS Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 30 962.75 0.00
RF.032.121.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp.z o.o i Sp.Kom. SERWAL Łochowo dostawa nabiału do placówek oświatowych i ŚDS Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 106 585.73 0.00
RF.032.123.2019.ZP 2019-07-25 2019-09-01 2020-08-31 UNIFREEZE Spółka z o.o. Miesiączkowo 110 dostawa ryb do placówek oświatowych i ŚDS Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 58 430.80 0.00
RF.032.143.2019.EDU 2019-09-06 2019-09-10 2019-09-19 Eduvita - Dorota Łoboda Bydgoszcz przeprowadzenie pogadanek na temat prawidłowego żywienia z rodzicami uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Barcin Agnieszka Antczak umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
RF.032.132.2019.ZP 2019-08-08 2019-08-08 2019-08-21 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Sp.z o.o. Olsza 3 wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin: Cześć 1 przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach Nr 213 i 223 w Złotowie Jacek Staszak umowa nie 0.00 96 380.52 0.00
RF.032.141.2019.EDU 2019-09-02 2019-09-03 2020-06-30 Powiat Żniński-Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Agnieszka Antczak umowa nie 150.78 0.00 0.00
RF.032.114.2019.SG 2019-06-25 2019-06-25 2019-11-30 Ochotnicza Straż Pożarna w Mamliczu dotacja celowa- remont budynku remizy, wymiana rozdzielni elektrycznej w Mamliczu Bernadeta Chojnacka umowa nie 0.00 19 800.00 0.00
RF.032.146.2019.D2 2019-09-20 2019-09-20 2019-11-29 FORPLAN Łukasz Szymczak - Bydgoszcz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław w miejscowości Pturek" Jacek Staszak umowa nie 0.00 15 000.00 0.00
RF.032.89.2019.KAN 2019-05-17 2019-06-12 2019-06-14 Pracownia Badań Społecznych SONDA Sp.z o.o.- Kraków przeprowadzenie debaty o dopalaczach pt: " Smaki Życia" (24 edycje trwające 90 minut) Krystyna Błaszak umowa nie 0.00 9 600.00 0.00
RF.032.106.2019.IK 2019-06-05 2019-06-05 2019-08-18 Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Pokora- Pawłówek budowa dwóch wiat rekreacyjnych w sołectwie Wolice, zabudowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień Karolina Łangowska umowa nie 0.00 40 000.00 0.00
RF.032.105.2019.EDU 2019-06-04 2019-06-11 2019-06-11 Edukarium Marzena Żylińska - Toruń doskonalenie zawodowe nauczycieli-wykłady dla nauczycieli "Oczywistość czy herezja. W poszukiwaniu nowego modelu szkoły" Agnieszka Antczak umowa nie 0.00 5 000.00 0.00
RF.032.97.2019.ZL 2019-05-29 2019-06-11 2019-06-11 Eduvita - Dorota Łoboda Bydgoszcz przeprowadzenie szkolenia dla intendentek oraz pracowników kuchni szkół i przedszkoli na temat zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Gminy Barcin Lidia Kowal umowa nie 0.00 500.00 0.00
RF.032.102.2019.ZP 2019-05-30 2019-05-30 2019-11-15 LAB-ENERGY Andrzej Paciorek - Bydgoszcz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Knieja /dz.nr 18/ Karolina Łangowska umowa nie 0.00 3 321.00 0.00
RF.032.101.2019.ZP 2019-05-30 2019-05-30 2019-11-15 LAB-ENERGY Andrzej Paciorek - Bydgoszcz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kania /dz.nr 42, 39/10, 47/7) Karolina Łangowska umowa nie 0.00 3 813.00 0.00
RF.032.100.2019.ZP 2019-05-30 2019-05-30 2019-11-15 LAB-ENERGY Andrzej Paciorek - Bydgoszcz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś Karolina Łangowska umowa nie 0.00 7 503.00 0.00
RF.032.99.2019.ZP 2019-05-30 2019-05-30 2019-11-15 LAB-ENERGY Andrzej Paciorek - Bydgoszcz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś /dz.nr 172/ Karolina Łangowska umowa nie 0.00 5 904.00 0.00
RF.032.98.2019.ZP 2019-05-30 2019-05-30 2019-11-15 LAB-ENERGY Andrzej Paciorek - Bydgoszcz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz.nr 134/58, 134/41 ) Karolina Łangowska umowa nie 0.00 5 535.00 0.00
RF.032.87.2019.ZP 2019-05-30 2019-05-30 2019-11-15 LAB-ENERGY Andrzej Paciorek - Bydgoszcz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul.Klonowej i ul.Lipowej (dz.nr 2/22, 2/1 ) Karolina Łangowska umowa nie 0.00 4 428.00 0.00
RF.032.113.2019.ZP 2019-06-25 2019-06-25 2019-12-31 DRZEWIARZ-BIS Sp.z o.o. - Lipno zakup i dostawa sprzętu do sprzątania i pozostałego wyposażenia Żłobek Barcin Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 6 700.00 0.00
RF.032.108.2019.ZP 2019-06-17 2019-09-02 2020-06-30 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół Agnieszka Antczak umowa nie 0.00 276 264.00 0.00
RF.032.115.2019.IR 2019-07-02 2019-07-02 2019-08-18 Firma Remontowo-Budowlana "Domtechnik" Damian Konwiński- Barcin Wieś 29 A remont budynku położonego w miejscowości Złotowo 6 gmina Barcin Robert Szafrański umowa nie 0.00 16 748.00 0.00
RF.032.116.2019.D1 2019-06-06 2019-06-06 nieokreślony ENEA Operator Sp.z o.o.- Poznań świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej- Trzyoddziałowy Żłobek w Barcinie ul.Jakuba Wojciechowskiego 10a Karolina Orzechowska umowa nr D/I/12/11054054/00081/0 nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.117.2019.EDU 2019-06-25 2019-06-25 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Kurator Oświaty Bydgoszcz realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Agnieszka Antczak umowa dotacji nr 53/2019 nie 0.00 28 000.00 0.00
RF.032.110.2019.KAN 2019-06-18 2019-07-01 2019-12-10 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przeprowadzenie badań diagnostycznych krwi (ag HBs i anty HCV ) w ramach realizacji programu "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim" Krystyna Błaszak umowa dotacji nie 0.00 1 500.00 0.00
RF.032.103.2019.ZL 2019-05-30 2019-06-01 2020-05-31 Kancelaria Radcy Prawnego Henryka Kowalczewska świadczenie usług prawnych Karolina Banaszak umowa nie 4 400.00 0.00 0.00
RF.032.112.2019.ZP 2019-06-25 2019-06-25 2019-12-31 TopGastro Grzegorz Kowalski - Wrocław dostawa i zakup wyposażenia kuchni do budowanego Żłobka w Barcinie Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 34 847.13 0.00
RF.032.118.2019.D2 2019-07-16 2019-07-16 2019-09-30 Gminna Spółka Wodna w Barcinie koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych Jacek Staszak umowa nie 0.00 129 351.00 0.00
RF.032.111.2019.N 2019-06-18 2019-06-18 2019-07-15 PROINWESTBUD Janusz Michalik - Brzoza oszacowanie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego- Gulczewo 13 Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 840.00 0.00
RF.032.92.2019.D2 2019-05-17 2019-05-17 2019-06-28 Zakład Usług Drogowych i Malarskich INTER-MAL Grzegorz Januchowski - Mogilno wykonanie przeglądów podstawowych - stanu technicznego dróg publicznych gminnych Jacek Staszak umowa nie 0.00 9 840.00 0.00
RF.032.140.2019.ZP 2019-08-28 2019-08-28 2019-11-06 Przedsiębiorstwo KROLL Angelika Kroll - Szubin dostawa i montaż wiat śmietnikowych o konstrukcji stalowej lub aluminiowej wraz ze ścianami osłonowymi Robert Szafrański umowa nie 0.00 113 775.00 0.00
RF.032.144.2019.SG 2019-09-06 2019-09-06 2019-10-06 Miejski Dom Kultury w Barcinie dotacja celowa - zakup fortepianu elektronicznego z krzesłem Bernadeta Chojnacka umowa nie 0.00 35 000.00 0.00
RF.032.139.2019.ZP 2019-08-26 2019-08-26 2019-10-15 Krystwik Wentylacja-Izolacja Zbigniew Katafiasz - Kowalewo budowa instalacji wewnętrznej piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w MDK Barcin Robert Szafrański umowa nie 0.00 44 280.00 0.00
RF.032.150.2019.IR 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-10 ARTTECH Artur Pietuszewski- Barcin wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania toalety publicznej w Barcinie i Piechcinie Robert Szafrański umowa nie 0.00 8 702.25 0.00
RF.032.151.2019.N 2019-10-02 2019-10-02 2019-11-15 Usługi Geodezyjne Filip Szramkowski - Łochowo wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 484, 485, 491 obręb Nowe Dąbie gm .Łabiszyn Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.145.20198.N 2019-09-18 2019-09-18 2019-10-04 PROINWESTBUD Janusz Michalik- Brzoza oszacowanie wartości rynkowej lokali: Knieja 8, Złotowo 30, Złotowo 20 Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 3 720.00 0.00
RF.032.149.2019.IK 2019-09-30 2019-09-30 2020-02-29 ENEA Oświetlenie sp.z o.o. - Szczecin świadczenie usług oświetlenia -poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Józefinka, Sadłogoszcz Karolina Łangowska umowa 449/OP/UI/2019 nie 13 000.00 15 990.00 0.00
RF.032.153.2019.IK 2019-10-10 2019-10-10 2019-11-09 Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Pokora Pawłówek wykonanie pokrycia dachowego dwóch wiat rekreacyjnych w sołectwie Wolice Karolina Łangowska umowa nie 0.00 7 999.20 0.00
RF.032.148.2019.I 2019-09-27 2019-09-27 2019-11-29 RenSoft s.c. Grudziądz zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Barcinie Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 83 015.28 0.00
RF.032.179.2019.KR2 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-01 Spółdzielnia Mieszkaniowa KUJAWY w Barcinie rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości miejsc po pojemnikach na odpady przy Wojska Polskiego, Artylerzystów i Pakoska Ilona Żelek porozumienie nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.181.2019.D1 2019-09-16 2019-09-16 nieokreślony Nadleśnictwo Gołąbki dzierżawa części działki nr 3008 położonej w obrębie ew.Krotoszyn w celu wykonania chodnika o nawierzchni szutrowej wzdłuż drogi publicznej Karolina Orzechowska umowa dzierżawy L/1/2019 nie 0.00 150.00 0.00
RF.032.178.2019.N 2019-10-11 2019-10-11 2019-10-25 PROINWESTBUD - Brzoza oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz.95/15, 153/138, 190/6 w m.Barcin Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 1 800.00 0.00
RF.032.188.2019.MGOPS 2019-10-29 2019-10-29 2019-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski- Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizacja zadania publicznego pn" Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" Opieka Społeczna Barcin Umowa Nr 6/2019 nie 0.00 50 274.00 0.00
RF.032.186.2019.KAN 2019-10-30 2019-11-04 2019-11-05 Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii- Warszawa przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół i przedszkoli Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 3 300.00 0.00
RF.032.180.2019.KAN 2019-10-18 2019-10-21 2019-10-22 Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii- Warszawa przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół i przedszkoli Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 3 300.00 0.00
RF.032.184.2019.ZP 2019-10-29 2019-10-29 2019-11-29 PRDI UNIDROMEX - Michał Szewczyk Inowrocław rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19- polegającej na budowie drogi dla rowerów Jacek Staszak umowa tak 0.00 387 000.00 0.00
RF.032.154.2019.IK 2019-10-21 2019-10-21 2020-12-31 ENEA Operator - Poznań przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne w Kani dz.42,47/7, 39/10 Karolina Łangowska Um. 35442/2019/OD1/ZR2 nie 65.79 0.00 0.00
RF.032.157.2019.IK 2019-10-21 2019-10-21 2019-11-05 ENEA Operator - Poznań przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne Knieja dz.18 umowa Um.35443/2019/OD1/ZR2 nie 65.79 0.00 0.00
RF.032.156.2019.IK 2019-10-21 2019-10-21 2019-11-05 ENEA Operator - Poznań przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne w Barcin Wieś dz.150/29 umowa Um.42973/2019/OD1/ZR2 nie 197.37 0.00 0.00
RF.032.155.2019.IK 2019-10-21 2019-10-21 2019-11-05 ENEA Operator - Poznań przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne w Barcin wieś dz.134/58 umowa Um.35446/2019/OD1/ZR2 nie 131.58 0.00 0.00
RF.032.183.2019.D2 2019-10-29 2019-10-29 2019-11-29 Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn - Łabiszyn pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegającej na budowie drogi dla rowerów" Jacek Staszak umowa tak 0.00 4 920.00 0.00
RF.032.190.2019.KRESP 2019-11-12 2019-11-12 2019-11-12 Wawrzyniak Krzysztof - Komorniki wygłoszenie wykładu i przeprowadzenie seminarium dla nauczycieli szkół Gminy Barcin pt:" O presji osiągnięć uczniów i pogoni za sukcesem" Lidia Kowal umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
RF.032.193.2019.I 2019-11-06 2019-12-01 2020-11-30 RADIX Sp.z o.o. Sp.k. - Gdańsk świadczenie usług opieki autorskiej nad systemami z Pakietu RADIX Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 25 702.74 0.00
RF.032.196.2019.I 2019-11-07 2019-11-07 2021-11-07 PLAY świadczenie usług telekomunikacyjnych Tomasz Wrzesiński umowa nie 46.32 56.97 0.00
RF.032.166.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Karpiński Roman - Józefinka wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.168.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Zdzisław Zaborowski - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.169.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Agnieszka Sulecka - Mamlicz wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.170.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Adam Osuch - Krotoszyn wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 2 900.00 0.00
RF.032.163.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Janina Kuczyńska - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.159.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Dorota Puzio-Zakrzewska- Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 2 175.00 0.00
RF.032.160.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Joachim Wachowski - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.161.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Krystyna Wachowska - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.182.2019.KAN 2019-10-25 2019-11-08 2019-11-08 Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER Sp.z o.o. Kraków szkolenie "Zasady prawidłowego tworzenia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po nowelizacji ustawy, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia" Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 2 300.00 0.00
RF.032.162.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Elzbieta Kwaśniewska - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.164.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Wiesław Szafraniak - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.165.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Karolina Rucińska - Barcin Wieś wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.175.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Violetta Rucińska - Julianowo wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.174.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Wojciech Drabik - Barcin Wieś wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.173.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Sabina Dreżewska - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 1 750.00 0.00
RF.032.172.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Kaźmierczak Paweł - Barcin Wieś wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.171.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Krzysztof Graczyk - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.177.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Marian Cesarz - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.195.2019.KR2 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-30 Rożek Dariusz - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.152.2019.KR2 2019-10-04 2019-10-04 2019-11-29 ARMA S.C. - Bydgoszcz wykonanie kalendarzy na 2020 rok Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 5 444.72 0.00
RF.032.199.2019.IK 2019-11-14 2019-11-14 2019-12-06 Zakład Usług Komunalnych UNIKOM - Bydgoszcz czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej ; czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin; czyszczenie 3 szt.separatorów w Barcinie Karolina Łangowska umowa nie 0.00 51 888.00 0.00
RF.032.192.2019.KSM 2019-11-04 2020-01-01 2020-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego - Krasnystaw wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz .świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego Waldemar Polanowski umowa nie 400.00 0.00 0.00
RF.032.198.2019.IR 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-25 ART-TECH - Barcin budowa przyłącza kablowego energetycznego- zasilanie tymczasowe w ramach zadania "Budowa lodowiska w Barcinie" Robert Szafrański umowa nie 0.00 22 700.00 0.00
RF.032.191.2019.KRESP 2019-11-16 2019-11-16 2019-11-16 Agata Kaźmierczak - Brześć Kujawski przeprowadzenie szkolenia warsztatowego w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla jednej grupy nauczycieli klas I-III z Gminy Barcin w zakresie innowacyjnego nauczania matematyki dzieci młodszych" Lidia Kowal umowa nie 0.00 720.00 0.00
RF.032.194.2019.KRESP 2019-11-16 2019-11-16 2019-11-16 Krystyna Tomecka - Bydgoszcz przeprowadzenie szkolenia warsztatowego w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla jednej grupy nauczycieli przedszkoli z Gminy Barcin w zakresie innowacyjnego nauczania matematyki dzieci młodszych" Lidia Kowal umowa nie 0.00 720.00 0.00
RF.032.167.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Karmolińska Renata- Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.176.2019.KR2 2019-10-22 2019-10-22 2019-11-30 Gil Adam - Barcin Wieś wymiana pieca węglowego umowa umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.202.2019.KR2 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-30 Mazurek Marian - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.203.2019.KR2 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-30 Dziemieńczuk Aleksandra - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.197.2019.N 2019-11-13 2019-11-13 2019-12-13 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS- Toruń usunięcie 49 sztuk drzew gatunku topola z obrębu ewid.Piechcin wraz z frezowaniem, wywozem i uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 50 274.00 0.00
RF.032.200.2019.ZP 2019-11-18 2019-11-18 2021-05-18 Studio Projektu Budowlanego FILAR - Piła opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonej w obrębie Zalesie Barcińskie Agnieszka Pęziak umowa nie 0.00 14 000.00 0.00
RF.032.204.2019.ZP 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-29 PROINWESTBUD - Brzoza oszacowanie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Krotoszyńskiej 4/2 obręb Krotoszyn dz.12/4 Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 840.00 0.00
RF.032.210.2019.ZP 2019-12-05 2020-01-01 2020-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 124 432.81 0.00
RF.032.201.2019.ZP 2019-11-18 2019-11-18 2021-05-18 AWJ W.Jaworski - Bydgoszcz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości w obrębie ewidencji gruntów 38/3, 36/8 w Barcinie Wsi Agnieszka Pęziak umowa nie 0.00 6 150.00 0.00
RF.032.209.2019.I 2019-11-27 2020-01-01 2021-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Spółka z o.o. - Szczecin udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym Tomasz Wrzesiński umowa nie 300.00 0.00 0.00
RF.032.187.2019.I 2019-11-08 2020-01-01 2020-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Spółka z o.o. - Szczecin udostępnienie systemu e-Urząd Tomasz Wrzesiński umowa nie 850.00 0.00 0.00
RF.032.215.2019.I 2019-11-28 2020-01-01 2020-12-31 VOICE-NET SA - Rzeszów świadczenie usług telekomunikacyjnych i dzierżawy telefonu Tomasz Wrzesiński umowa nie 216.99 0.00 0.00
RF.032.147.2019.OA 2019-09-20 2019-09-20 2019-09-20 anulowano anulowano Karolina Banaszak anulowano nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.189.2019.N 2019-10-31 2019-10-31 2019-10-31 anulowano anulowano Krzysztof Nowakowski umowa-anulowano/rezygnacja nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.214.2019.IK 2019-12-09 2019-12-09 2019-12-27 ARTTECH Artur Pietruszewski - Barcin budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego w m. Kania Karolina Łangowska umowa nie 0.00 31 017.39 0.00
RF.032.211.2019.N 2019-12-04 2019-12-04 2019-12-13 PROINWESTBUD Janusz Michalik Brzoza oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dz.302/1 miasto Barcin Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 690.00 0.00
RF.032.218.2019.D2 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-18 PHU TRANS-POM Marcinkowo 37 utwardzenie terenu przy nowo wyznaczonym i oświetlonym przejściu dla pieszych w ciągu obwodnicy Barcina przy skrzyżowaniu z ul.Krotoszyńska w Barcinie Jacek Staszak umowa nie 0.00 53 369.70 0.00
RF.032.223.2019.D1 2019-11-26 2019-12-15 2021-12-15 SERVCOM SA - Trzemeszno świadczenie usług telekomunikacyjnych , internet dla Żłobka Pszczółka w Barcinie Karolina Orzechowska umowa nie 100.00 0.00 0.00
RF.032.206.2019.BU 2019-11-20 2019-11-20 2019-12-11 Firma GEOFABRYKA Sp. z o.o. - Toruń wykonanie kompleksowej analizy obszaru oddziaływania elektrowni wiatrowych na obszarze gminy Barcin Agnieszka Pęziak umowa nie 0.00 1 700.00 0.00
RF.032.207.2019.BU 2019-11-20 2019-11-20 2019-12-11 Firma GEOFABRYKA Sp. z o.o. - Toruń przetworzenie i wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Miejscowych planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium gminy Agnieszka Pęziak umowa nie 0.00 1 510.00 0.00
RF.032.185.2019.KAN 2019-11-08 2019-11-08 nieokreślony SP ZOZ Barcin udzielania świadczeń zdrowotnych i organizacja udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia Lidia Kowal umowa nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.219.2019.IP 2019-12-16 2019-12-16 nieokreślony Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie użyczenie ubrań specjalnych WUS ARAMIX/T 4 kpl Jarosław Drozdowski umowa użyczenia nie 0.00 7 178.28 0.00
RF.032.230.2019.KR1 2019-12-27 2020-01-01 2020-12-31 PPH HETMAN Spółka z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno odbiór z terenu gminy Barcin padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 Monika Lakota umowa nie 300.00 0.00 0.00
RF.032.205.2019.SG 2019-11-20 2019-11-20 2020-03-30 Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.Komandytowa - Poznań przygotowanie dokumentu procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych Bernadeta Chojnacka umowa nie 5 800.00 7 134.00 0.00
RF.032.213.2019.I 2019-12-06 2020-01-01 2020-12-31 Integrator Systemów Telekomunikacyjnych INTERTEL - Toruń konserwacja cyfrowej centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 420.00 0.00
RF.032.217.2019.ZP 2019-12-12 2020-01-02 2020-12-31 PHU BARBARA - Barcin dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie Karolina Banaszak umowa nie 0.00 66 194.28 0.00
RF.032.225.2019.ZP 2019-12-18 2020-01-02 2020-12-31 Poczta Polska SA - Warszawa świadczenie usług pocztowych Mieczysława Cieślak umowa nie 0.00 137 972.60 0.00
RF.032.216.2019.ZP 2019-12-12 2020-01-01 2020-12-31 P.P.U WODBAR -Spółka z o.o - Barcin odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin Monika Lakota/Ilona Żelek umowa nie 0.00 2 472 820.32 0.00
RF.032.224.2019.ZP 2019-12-18 2020-01-01 2020-12-31 P.P.U WODBAR -Spółka z o.o - Barcin odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Barcin Mirosław Siuda umowa nie 0.00 79 920.00 0.00
RF.032.208.2019.I 2019-11-27 2020-01-01 2020-12-31 GEO-SYSTEM Sp.z o.o. Warszawa świadczenie usług eGmina z modułem iMPA Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 2 460.00 0.00
RF.032.221.2019.I 2019-12-18 2020-01-01 2020-12-31 Zakład Usług Technicznych ANWAT - Niemcz konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji pożarowej zainstalowanej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 1 266.12 0.00
RF.032.232.2019.SG 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Wydział Polityki Społecznej Kuj-Pom Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dot. świadczenia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności SG/MGOPS Aurelia Jamroży umowa nr 5/2019 nie 0.00 46 431.00 0.00
RF.032.222.2019.I 2019-12-18 2020-01-01 2020-12-31 PW P-U-H YOCA - Bydgoszcz konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu ochrony obwodowej CCTV Tomasz Wrzesiński umowa nie 2 387.00 0.00 0.00
RF.032.227.2019.IR 2019-12-04 2019-12-04 2020-01-15 ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. - Szczecin udostępnienie punktów mocowań na słupach oświetleniowych iluminacji świątecznych Robert Szafrański umowa 873/EO/OP/R1/2019/P nie 1 005.00 0.00 0.00
RF.032.1.2020.ZL 2020-01-02 2020-01-01 2020-12-31 Foto Media Pro - Barcin prowadzenie fan page Miasta Barcin na portalu społecznościowym Facebook Karolina Banaszak umowa nie 0.00 19 200.00 0.00
RF.032.2.2020.ZL 2020-01-02 2020-01-01 2020-12-31 Krzysztof Pałka - Barcin konserwacja , bieżące naprawy i eksploatacja zabytkowego zegara wieżowego na Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie Karolina Banaszak umowa nie 0.00 500.00 0.00
RF.032.6.2020.KAN 2020-01-10 2020-01-10 2020-12-31 SP ZOZ w Barcinie dotacja- świadczenie porad diabetologicznych Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 48 000.00 0.00
RF.032.18.2020.KAN 2020-01-17 2020-01-20 2020-01-21 Centrum Dialogu Motywującego - Warszawa warsztaty szkoleniowe dialogu motywującego dla nauczycieli szkół i przedszkoli Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 3 300.00 0.00
RF.032.9.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2021-06-30 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Barcinie dostawa pieczywa dla 17 dzieci objętych projektem "Rodzic pracuje,dziecko się bawi- Żłobek w Barcinie to sprawi" Ewa Marnocha/Katarzyna Grudzińska umowa tak 0.00 423.00 0.00
RF.032.8.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2021-06-30 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Barcinie dostawa pieczywa dla 40 dzieci do Żłobka "Pszczółka" w Barcinie Ewa Marnocha/Katarzyna Grudzińska umowa nie 0.00 820.40 0.00
RF.032.13.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2021-06-30 UNIFREEZE Spółka z o.o. - Miesiączkowo dostawa mrożonek dla 40 dzieci Żłobka Pszczółka w Barcinie Ewa Marnocha/Katarzyna Grudzińska umowa nie 0.00 7 903.42 0.00
RF.032.12.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2020-01-22 UNIFREEZE Spółka z o.o. - Miesiączkowo dostawa mrożonek dla 17 dzieci objętych projektem "Rodzic pracuje,dziecko się bawi- Żłobek w Barcinie to sprawi" Ewa Marnocha/Katarzyna Grudzińska umowa tak 0.00 4 636.08 0.00
RF.032.10.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2021-06-30 PW SERWAL - Łochowo dostawa nabiału dla 17 dzieci objętych projektem "Rodzic pracuje,dziecko się bawi- Żłobek w Barcinie to sprawi" Ewa Marnocha/Katarzyna Grudzińska umowa tak 0.00 15 701.20 0.00
RF.032.11.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2021-06-30 PW SERWAL - Łochowo dostawa nabiału dla 40 dzieci do Żłobka "Pszczółka" w Barcinie Ewa Marnocha/Katarzyna Grudzińska umowa nie 0.00 24 143.95 0.00
RF.032.15.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2021-06-30 Zakład Mięsny Kwiecińscy Spółka z o.o. - Bożejewiczki dostawa mięsa i wędlin dla 17 dzieci Żłobka w Barcinie- projekt UE "Rodzic pracuje, dziecko się bawi- żłobek w Barcinie to sprawi" Ewa Marnocha/ Katarzyna Grudzińska umowa tak 0.00 16 133.65 0.00
RF.032.14.2020.ZP 2020-01-16 2020-02-01 2021-06-30 Zakład Mięsny Kwiecińscy Spółka z o.o. - Bożejewiczki dostawa mięsa i wędlin dla 40 dzieci do Żłobka "Pszczółka" w Barcinie Ewa Marnocha/ Katarzyna Grudzińska umowa nie 0.00 27 231.00 0.00
RF.032.17.2020.ZP 2020-01-17 2020-02-01 2021-06-30 ABER spółka z o.o.- Warszawa dostawa art.spożywczych dla 17 dzieci Żłobka w Barcinie- projekt UE "Rodzic pracuje, dziecko się bawi- żłobek w Barcinie to sprawi" Ewa Marnocha/ Katarzyna Grudzińska umowa tak 0.00 9 735.77 0.00
RF.032.16.2020.ZP 2020-01-17 2020-02-01 2021-06-30 ABER spółka z o.o.- Warszawa dostawa art.spożywczych dla 40 dzieci do Żłobka "Pszczółka" w Barcinie Ewa Marnocha/ Katarzyna Grudzińska umowa nie 0.00 19 342.21 0.00
RF.032.226.2019.OS 2019-12-26 2020-01-01 2020-12-31 GARMOND PRESS SA O/Bydgoszcz dostarczanie prasy na 2020 rok Dorota Skrzyńska umowa o systematyczną dostawę prasy nie 3 426.43 3 685.70 0.00
RF.032.19.2020.RR1 2020-01-22 2020-01-22 2020-02-21 Lech Consulting Sp. z o.o. - Toruń wykonanie studium wykonalności inwestycji pn " Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie" Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 4 920.00 0.00
RF.032.26.2020.ZP 2020-01-30 2020-01-30 2020-12-31 PRINTEX Sp.z o.o., Sp.k - Marki dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie Marek Przybysz umowa nie 0.00 93 071.48 0.00
RF.032.7.2020.I 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego - Krasnystaw wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego Tomasz Wrzesiński umowa nr CBI/353/2020/MZ nie 1 400.00 0.00 0.00
RF.032.29.2020.ZP 2020-02-05 2020-02-05 2020-12-31 PALETA - Wykonywanie Robót Budowlanych Drogowych - Barcin wykonanie robót brukarskich na terenie gminy Barcin Jacek Staszak umowa nie 128 079.00 0.00 0.00
RF.032.20.2020.SG 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SK- Poznań świadczenie usług pomocy prawnej Bernadeta Chojnacka umowa nie 310.00 0.00 0.00
RF.032.23.2020.ZP 2020-01-28 2020-01-28 2020-12-31 Zakład Usług Drogowych i Malarskich INTER-MAL- Mogilno oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin Jacek Staszak umowa nie 128 079.00 0.00 0.00
RF.032.27.2020.ZP 2020-01-31 2020-01-31 2020-09-30 NAR marketing s.r.o. CZ-Ostrava- Moravska Ostrava udostępnienie "Systemu JOSEPHINE" i usług z nim związanych nr 3173/GB/PL Szymon Kozłowski umowa 3173/GB/PL nie 1 500.00 0.00 0.00
RF.032.28.2020.KAN 2020-01-30 2020-02-03 2020-02-09 TABOR - Witkowo przeprowadzenie szkolenia pn. "Akademia Lidera" dla 9 dzieci z rodzin GKRPA Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 7 380.00 0.00
RF.032.24.2020.ZP 2020-01-28 2020-02-01 2021-06-30 PHU PROFUNDAL- Krotoszyn dostawa owoców i warzyw dla 40 dzieci Żłobka "Pszczółka" w Barcinie Szymon Kozłowski/Katarzyna Grudzińska umowa nie 0.00 19 554.42 0.00
RF.032.25.2020.ZP 2020-01-28 2020-02-01 2021-06-30 PHU PROFUNDAL- Krotoszyn dostawa owoców i warzyw dla 17 dzieci Żłobka w Barcinie projekt "Rodzic pracuje,dziecko się bawi-żłobek w Barcinie to sprawi" Szymon Kozłowski/Katarzyna Grudzińska umowa tak 0.00 10 301.51 0.00
RF.032.212.2019.I 2019-12-06 2020-01-01 2020-12-31 RenSoft s.c. Grudziądz nadzór informatyczny nad zasobami w postaci systemów informatycznych w Gminie Barcin Tomasz Wrzesiński umowa nie 1 040.00 0.00 0.00
RF.032.22.2020.GM 2020-02-19 2020-02-19 2030-02-19 Spółdzielnia Mieszkaniowa KUJAWY w Barcinie najem wiaty śmietnikowej Mirosław Siuda umowa najmu nie 644.98 0.00 0.00
RF.032.34.2020.IK 2020-03-02 2020-03-02 nieokreślony ENEA SA - Poznań kompleksowa dostawa energii elektrycznej i dystrybucji -obiekt w Sadłogoszczy Karolina Łangowska um.kompleksowa SP/1F/20949041/20/0001 nie 1.00 0.00 0.00
RF.032.40.2020.IP 2020-03-03 2020-03-03 2020-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe Piechcin dotacja- "Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych. Organizacja turniejów strzeleckich, udział w rozgrywkach i imprezach w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 26 000.00 0.00
RF.032.37.2020.IP 2020-03-03 2020-03-03 2020-12-31 Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO Barcin dotacja- "Żywność w darze 2020" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 9 000.00 0.00
RF.032.45.2020.IP 2020-03-06 2020-03-06 2020-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Barcin dotacja- "Potraktuj poważnie cukrzycę" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 1 400.00 0.00
RF.032.36.2020.IP 2020-02-28 2020-03-02 2020-03-31 Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" Barcin dotacja- "III Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Barcina" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 1 500.00 0.00
RF.032.44.2020.IP 2020-03-06 2020-03-01 2020-12-31 Regionalna Orkiestra KUJAWY w Piechcinie dotacja- "Letni koncert orkiestr dętych jako popularyzacja tradycji lokalnych Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk w zakresie kultury muzycznej" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 10 000.00 0.00
RF.032.41.2020.IP 2020-03-03 2020-03-03 2020-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe w Piechcinie dotacja- "Kultywowanie tradycji bractw kurkowych" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 7 000.00 0.00
RF.032.32.2020.KAN 2020-02-20 2020-02-20 2020-08-31 Powiat Żniński dotacja celowa "Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim"druga dawka rocznik 2005 Marlena Czerwiak umowa dotacji nie 0.00 10 800.00 0.00
RF.032.30.2020.KAN 2020-02-20 2020-03-09 2020-03-10 Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii - Warszawa przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w kierunku nabycia praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego dla nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Barcin Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 3 500.00 0.00
RF.032.31.2020.KAN 2020-02-20 2020-03-02 2020-03-03 Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii - Warszawa przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w kierunku nabycia praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego (II etap) skierowane do nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Barcin Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 3 700.00 0.00
RF.032.42.2020.SG/MGOPS 2020-02-28 2020-01-30 nieokreślony Powiat Żniński umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Domu Dziecka "Słoneczna Przystań" nr 1 w Kołdrąbiu Aurelia Jamroży/MGOPS Porozumienie Nr 1/POW/G/2020 nie 0.00 3 300.63 0.00
RF.032.38.2020.EDU 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych Bydgoszcz program szkolny Klub Sportowy Agnieszka Antczak Porozumienie o współpracy nie 0.00 175.00 0.00
RF.032.35.2020.IK 2020-02-26 2020-02-26 2020-12-31 Zakład Elektro-Instalacyjny Barcin utrzymanie i bieżąca eksploatacja sieci oświetlenia drogowego oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli Karolina Łangowska umowa nie 128 079.00 0.00 0.00
RF.032.39.2020.IP 2020-03-03 2020-03-01 2020-12-31 TPD Barcin dotacja- "Z nami raźniej" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 4 000.00 0.00
RF.032.21.2020.GM 2020-02-19 2020-02-19 2030-02-19 Spółdzielnia Mieszkaniowa KUJAWY w Barcinie najem wiat śmietnikowych będących własnością Gminy Barcin zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mirosław Siuda umowa najmu nie 7 220.06 0.00 0.00
RF.032.50.2020.ZP 2020-03-10 2020-03-10 2020-11-30 PHU TRANS-POM Marcinkowo profilowanie i utwardzanie kamieniem wapiennym dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej Jacek Staszak umowa nie 128 079.00 0.00 0.00
RF.032.55.2020.I 2020-03-10 2020-03-10 2021-09-10 PLAY - Warszawa świadczenie usług telekomunikacyjnych Tomasz Wrzesiński umowa/aneks nie 944.64 0.00 0.00
RF.032.51.2020.IP 2020-03-10 2020-03-02 2020-12-31 Stowarzyszenie Otwarte Umysły- Barcin dotacja- "Eko- Kuchnia" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 1 600.00 0.00
RF.032.49.2020.IP 2020-03-10 2020-03-10 2020-11-30 P.P.H.U.T BE-DROGS - Bożejewiczki remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych grysem i emulsją asfaltową dróg gminnych Jacek Staszak umowa nie 128 079.00 0.00 0.00
RF.032.47.2020.IP 2020-03-09 2020-03-09 2020-03-16 TRANS-SPED Słaboszewko 41 kruszenie kamienia wapiennego Jacek Staszak umowa nie 128 079.00 0.00 0.00
RF.032.53.2020.ZP 2020-03-12 2020-03-12 2020-09-30 Zakład Usług Leśnych, Zakładanie i Konserwacja Zieleni Handel- Pturek 13 odnowienie powierzchni leśnej na terenie nieruchomości oznaczonej w ew.gruntów nr 73/4- Barcin Wieś Monika Lakota umowa nie 0.00 65 869.80 0.00
RF.032.56.2020.N 2020-03-18 2020-03-18 2020-09-30 AM Trans Progres Sp.z o.o. z siedzibą w Złotnikach - 62-002 Suchy Las opracowanie "Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Barcin" Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 15 867.00 0.00
RF.032.33.2020.ZP 2020-02-27 2020-03-01 2020-02-28 ENEA Oświetlenie sp.z o.o. Szczecin konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Barcin Robert Szafrański umowa nie 22 765.40 0.00 0.00
RF.032.61.2020.SG 2020-04-08 2020-01-01 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko - Pomorski Bydgoszcz realizacja wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w roku 2020 Chojnacka Bernadeta/MGOPS umowa nr 25/2020 nie 0.00 123 300.00 0.00
RF.032.64.2020.IR 2020-03-30 2020-03-30 nieokreślony ENEA SA Poznań kompleksowa dostawa energii elektrycznej - toaleta publiczna w Piechcinie Robert Szafrański umowa kompl.SP/1B/23097412/20/0001 nie 1.00 0.00 0.00
RF.032.57.2020.IR 2020-03-25 2020-04-01 2020-12-31 ZHP Hufiec PAŁUKI - Smerzyn dotacja "Brać Harcerska to jedna wielka rodzina" Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 17 000.00 0.00
RF.032.43.2020.IN 2020-03-10 2020-03-10 2020-07-10 Biuro Doradczo-Usługowe OIN S.C. Bydgoszcz konsultacje i doradztwo w zakresie oceny stanu organizacji ochrony informacji niejawnych Justyna Lewandowska umowa nie 6 000.00 0.00 0.00
RF.032.58.2020.N 2020-03-25 2020-03-25 2020-04-17 PROINWESTBUD - Brzoza oszacowanie wartości rynkowej lokali mieszkalnych Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 2 905.00 0.00
RF.032.59.2020.KR1 2020-04-02 2020-04-02 2020-09-30 Dokumentacja Środowiskowa - Koziegłowy k/Poznania wykonanie opracowania: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" Monika Lakota umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
RF.032.54.2020.D1 2020-03-11 2020-03-11 2020-06-30 MIT Pracownia Projektowa- Strzelce Górne opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja skweru na działce nr 94, obręb I miasta Barcina" Jacek Staszak umowa nie 0.00 6 396.00 0.00
RF.032.69.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 SM KUJAWY- Barcin najem nieruchomości dz. 82/5 ul.Pakoska Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 101.34 0.00
RF.032.68.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 SM KUJAWY- Barcin najem nieruchomości dz. 93 ul. Okrężna Piechcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 52.35 0.00
RF.032.67.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 SM KUJAWY- Barcin najem nieruchomości dz. 94/1 ul. Lotników Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 87.05 0.00
RF.032.66.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 SM KUJAWY- Barcin najem nieruchomości dz. 81/28 ul. Artylerzystów Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 73.84 0.00
RF.032.65.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 SM KUJAWY- Barcin najem nieruchomości dz. 81/98 ul. Artylerzystów Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 75.02 0.00
RF.032.70.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 SM KUJAWY- Barcin najem nieruchomości dz. 80/11 ul. Wojska Polskiego Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żlelek umowa najmu nie 0.00 112.77 0.00
RF.032.74.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 Spółdzielnia Mieszkaniowa Szubin najem nieruchomości dz. 22/45 ul. Okrężna Piechcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 33.21 0.00
RF.032.73.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 Spółdzielnia Mieszkaniowa Szubin najem nieruchomości dz. 94/1 ul. Lotników Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 67.65 0.00
RF.032.71.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 Spółdzielnia Mieszkaniowa Szubin najem nieruchomości dz. 81/98 ul. Artylerzystów Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 37.52 0.00
RF.032.72.2020.KR2 2020-04-17 2020-04-01 2023-03-31 Spółdzielnia Mieszkaniowa Szubin najem nieruchomości dz. 81/77 ul. dra Stanisław Krzysia Barcin- postawienie pojemników na odpady komunalne Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 73.80 0.00
RF.032.60.2020.N 2020-04-03 2020-04-03 2020-06-30 Usługi-Geodezyjno-Kartograficzne - Kcynia podział nieruchomości gruntowej dz.439/27 obręb Barcin Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 12 000.00 0.00
RF.032.113.2020.SG/MGOPS 2020-04-27 2020-04-06 nieokreślony Powiat Żniński współfinansowanie pobytu dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego Anna Zielińska MGOPS Porozumienie 7/RZ/G/2020 nie 0.00 1.00 0.00
RF.032.75.2020.ZP 2020-04-27 2020-05-01 2022-04-30 ENEA SA - Poznań usługa kompleksowa na sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów objętych umową Robert Szafrański umowa kompl. UKO/SU/MD/5621772523/2020/3 nie 0.00 1.00 0.00
RF.032.111.2020.ZP 2020-04-28 2020-04-28 2020-07-27 JSB Construction PPHU - Banino Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 880 838.31 0.00
RF.032.112.2020.ZP 2020-04-28 2020-04-28 2020-08-27 ART-TECH - Barcin pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn "Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin" Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 7 800.00 0.00
RF.032.109.2020.ZP 2020-04-24 2020-04-24 2020-05-10 D.J. MET - Stalowa Wola sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 Szymon Kozłowski umowa sprzedaży nie 0.00 5 077.00 0.00
RF.032.62.2020.ZP 2020-04-08 2020-04-08 2020-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa SA - Bydgoszcz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej Szymon Kozłowski umowa nie 3 360.00 0.00 0.00
RF.032.115.2020.ZP 2020-05-05 2020-05-06 2020-07-20 Bender Building - Żnin roboty adaptacyjne/remontowo-budowlane/ w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie w ramach projektu "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Robert Szafrański umowa tak 0.00 16 226.90 0.00
RF.032.116.2020.ZP 2020-05-05 2020-05-06 2020-07-20 Bender Building - Żnin roboty adaptacyjne remontowo-budowlane w Przedszkole Nr 3 w Barcinie Robert Szafrański umowa nie 0.00 26 382.89 0.00
RF.032.48.2020.D2 2020-03-09 2020-03-09 2020-11-30 URAN PLUS - Barcin usługa polegająca na sprzedaży gruzu betonowego oraz jego załadunku na środki transportowe Jacek Staszak umowa nie 128 078.00 0.00 0.00
RF.032.114.2020.SG 2020-04-29 2020-04-29 2020-07-31 Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin dotacja- zakup kardiomonitora Bernadeta Chojnacka umowa nie 0.00 16 200.00 0.00
RF.032.107.2020.I 2020-05-11 2020-05-11 2022-05-11 Airly Sp. z o.o - Kraków świadczenie usług pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza Tomasz Wrzesiński umowa abonamentu nie 1 800.00 0.00 0.00
RF.032.46.2020.D2 2020-03-09 2020-03-09 2020-07-31 FORPLAN - Bydgoszcz opracowanie projektu zjazdu- połączenia drogi gminnej w m.Krotoszyn z drogą wojewódzką nr 254 Jacek Staszak umowa nie 0.00 8 500.00 0.00
RF.032.110.2020.ZP 2020-04-24 2020-04-24 2020-05-15 Firma Handlowo-Usługowa W.Dombrowski - Jabłonowo Pomorskie sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego marki DAEWOO Lublin Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 1 328.00 0.00
RF.032.89.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Rabuła Małgorzata Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.85.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Fojutowski Stefan Zalesie Barcińskie 15 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.83.2020.KR2 2020-04-27 2020-04-27 2020-09-15 Kwaśniewska Krystyna - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.82.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Caban Wiesław- Wolice 22 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.80.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Kwaśniewski Robert - Mamlicz 4 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.78.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Graczyk Dariusz - Wolice 41 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.76.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Kazek Grzegorz - Barcin Wieś 21B wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.104.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Puzio Bartosz wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.102.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Łysy Rafał wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.101.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Budzewicz Marzena - Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.100.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Grzeszak Marek - Szeroki Kamień 3A wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.99.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Konieczka Lech - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.94.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Siedlecka Magdalena - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.91.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Maciejewska Weronika - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.90.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Liepelt Sylwia - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.87.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-23 Sosnowski Andrzej - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.63.2020.SG/MGOPS 2020-05-12 2020-05-12 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dotacja celowa na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2020 roku Bernadeta Chojnacka/Dorota Futyma umowa 139/S/2020 nie 0.00 30 758.00 0.00
RF.032.93.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Furmaniak Jerzy - Barcin Wieś 15 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.88.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Wolski Michał - Złotowo 54 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.79.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Zieliński Krystian - Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.96.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Kłopocka Małgorzata - Młodocin 44 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.118.2020.SG 2020-05-14 2020-05-14 2020-06-30 Dr Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SK - Poznań świadczenie usług pomocy prawnej Bernadeta Chojnacka umowa nie 200.00 0.00 0.00
RF.032.77.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Popielarz Małgorzata - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.97.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Królczewska Anna - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.92.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Popielarz Henryk - Dąbrówka Barcińska 10 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.81.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Gil Mirosław - Mamlicz 40 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.84.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Grochalski Michał - Barcin Wieś 5 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.86.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Łapiński Sylwester - Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.98.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Sosnowski Zbigniew - Sadłogoszcz 42 wymiana pieca węglowe Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.119.2020.D2 2020-05-15 2020-05-15 2020-06-30 ZUDiM INTER-MAL - Mogilno wykonanie przeglądów rozszerzonych stanu technicznego 40 odcinków dróg publicznych gminnych Jacek Staszak umowa nie 0.00 14 760.00 0.00
RF.032.122.2020.ZP 2020-05-26 2021-01-01 2021-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa SA- Bydgoszcz przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej Szymon Kozłowski umowa nie 5 000.00 0.00 0.00
RF.032.121.2020.I 2020-05-26 2020-05-26 2022-05-31 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp.z o.o. Toruń świadczenie usługi- kanał cyfrowy transmisji danych Tomasz Wrzesiński umowa nr AB/59/2020 nie 350.00 0.00 0.00
RF.032.134.2020.RR1/SG 2020-06-05 2020-01-01 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz dofinansowanie zadania opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2020 Bernadeta Chojnacka/Justyna Lewandowska umowa Nr 9/2020/M2 nie 0.00 59 400.00 0.00
RF.032.133.2020.SG/MGOPS 2020-06-05 2020-01-01 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz usługi opiekuńcze i specjalistyczne Program "OPIEKA 75+" Bernadeta Chojnacka/MGOPS umowa Nr 1/2020 nie 0.00 70 332.00 0.00
RF.032.128.2020.ZP 2020-05-28 2020-05-28 2020-07-30 PWD APEX - Strzałków , 97-500 Radomsko dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu na zajęcia logopedyczne w ramach zadania Przedszkolaki z barcińskiej paki- edycja 2" Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 3 878.19 0.00
RF.032.125.2020.ZP 2020-05-28 2020-05-28 2020-07-30 GRUPA MAC SA - Kielce dostawa i montaż mebli "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 2 715.00 0.00
RF.032.126.2020.ZP 2020-05-28 2020-05-28 2020-07-30 GRUPA MAC SA - Kielce dostawa i montaż monitora multimedialnego "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 8 473.00 0.00
RF.032.135.2020.SG/MGOPS 2020-06-08 2020-05-12 nieokreślony Powiat Żniński współfinansowanie pobytu dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej Anna Zielińska MGOPS Porozumienie Nr 9/RZ/G/2020 nie 0.00 1.00 0.00
RF.032.103.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Grzanka Tadeusz - Młodocin 21 wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.127.2020.ZP 2020-05-28 2020-05-28 2020-07-30 Aktywnie w szkole M.Grandyberg- Błaszki dostawa laptopa z oprogramowaniem- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia, mebli do projektu "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 3 444.00 0.00
RF.032.123.2020.ZP 2020-05-28 2020-05-28 2020-07-30 MOJE BAMBINO Sp.z o.o. Sp.K- Łódź dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenia w ramach ,mebli do projektu "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 9 260.08 0.00
RF.032.169.2020.KAN 2020-06-24 2020-06-24 2020-11-20 SP ZOZ Barcin dotacja- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" Marlena Czerwiak umowa dotacji nie 0.00 7 500.00 0.00
RF.032.149.2020.RR1 2020-06-19 2020-06-19 2021-12-31 Małkowicz Marcin- Dąbrówka Barcińska 12 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.136.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 andrysiewiczDariusz- Wolice 209K budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 27 492.48 0.00
RF.032.138.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Pęziak Bartosz - Piechcin budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.139.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Chlebowski Daniel- Zalesie Barcińskie 33 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewnadowska umowa tak 0.00 13 746.24 0.00
RF.032.146.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Kujawa Marcin - Barcin budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 41 238.72 0.00
RF.032.150.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Koliński Marek - ul.Kasprowicza 15 Barcin budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 15 464.52 0.00
RF.032.155.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Kucharski Adam - ul.Dąbrowiecka 10 Barcin budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 30 929.04 0.00
RF.032.156.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Biel Tomasz - Złotowo 28 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.157.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Szulc Karolina - Dąbrówka barcińska 12a budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 44 675.28 0.00
RF.032.158.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Grzecza Marcin - Bydgoszcz budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 41 238.72 0.00
RF.032.160.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Świtek Rafał - Barcin Wieś 158 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 27 492.48 0.00
RF.032.161.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Wiland Dariusz - Wolice 78 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 10 309.68 0.00
RF.032.162.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Wiland Leszek - ul.Kochanowskiego 4 Barcin budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 24 055.92 0.00
RF.032.163.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Wojciechowski Jan - Barcin Wieś 30 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 24 055.92 0.00
RF.032.164.2020.RR1 2020-06-24 2020-06-24 2021-12-31 Marciniak Józef - Barcin Wieś 129 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 24 055.92 0.00
RF.032.144.2020.RR1 2020-06-26 2020-06-26 2021-12-31 Warda Jakub - Żnin budowa instalacji fotowoltaicznych umowa Justyna Lewandowska tak 0.00 41 238.72 0.00
RF.032.147.2020.RR1 2020-06-26 2020-06-26 2021-12-31 Kowalski Łukasz - Barcin Wieś 152 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 37 802.16 0.00
RF.032.159.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Sęk-Kruk Ewelina - Krotoszyn 55 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.154.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Karpiński Roman - Józefinka 6 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.151.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Suszek Mariusz - Mamlicz 104 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.141.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Wrzesiński Dariusz - ul.Polna 21/2 Barcin budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.145.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Sadłowski Janusz - Młodocin 55 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.143.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Szweda Jacek - Zalesie Barcińskie 37 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.140.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Wielgórka Dariusz - Mamlicz 69 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.142.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Szostek Gabriela - Julianowo 12 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 22 337.64 0.00
RF.032.152.2020.RR1 2020-06-30 2020-06-30 2021-12-31 Ratajczak Paweł - Wolice 209A budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 30 929.04 0.00
RF.032.148.2020.RR1 2020-06-26 2020-06-26 2021-12-31 Wróblewski Rafał - ul.Akacjowa 13 Barcin budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 29 210.76 0.00
RF.032.153.2020.RR1 2020-06-26 2020-06-26 2021-12-31 Radzikowski Maciej - Barcin Wieś 143 budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 41 238.72 0.00
RF.032.137.2020.RR1 2020-06-26 2020-06-26 2021-12-31 Antczak Agnieszka - Wolice 36A budowa instalacji fotowoltaicznych Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 46 393.56 0.00
RF.032.106.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Białkowski Paweł - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.105.2020.KR2 2020-04-23 2020-04-23 2020-09-15 Pijarowska Lidia - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.132.2020.N 2020-06-04 2020-06-04 2020-06-26 PROINWESTBUD - Brzoza oszacowanie wartości nieruchomości Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 8 930.00 0.00
RF.032.171.2020.N 2020-06-24 2020-06-24 2020-09-30 ECO-POL Sp.z o.o. - Pruszcz powierzenie danych osobowych realizacja zadania pn "demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barcin" Krzysztof Nowakowski umowa powierzenia danych osobowych nie 0.00 75 590.00 0.00
RF.032.220.2019.I 2019-12-18 2020-01-01 2020-12-31 LZOI Sp. z o.o. Bydgoszcz monitorowanie obiektu Urząd Miejski, Stanica Żeglarska NEPTUN Tomasz Wrzesiński umowa nie 330.00 0.00 0.00
RF.032.120.2020.D 2020-07-30 2020-07-30 2021-12-31 SALINEX Spółka z o.o. - Piechcin porozumienie o współpracy na ulepszenie nawierzchni drogi w Piechcinie przy ul.Gazowej Jacek Staszak porozumienie o współpracy nie 0.00 0.00 0.00
RF.032.168.2020.D 2020-06-19 2020-06-19 2020-09-30 Gminna Spółka Wodna w Barcinie koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych Jacek Staszak umowa nie 128 079.00 0.00 0.00
RF.032.61.2020.SG/MGOPS 2020-07-21 2020-07-21 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" w roku 2020 Skarbnik/MGOPS Aneks nr 1 do um.25/2020 nie 0.00 123 300.00 0.00
RF.032.172.2020.SG 2020-07-03 2020-07-03 2020-07-31 Wspólnie- Fundacja LafargeHolcim Małogoszcz konkurs grantowy "Zielona strefa nad rozlewiskiem" Skarbnik umowa grantowa nr 24/2020 nie 0.00 15 000.00 0.00
RF.032.173.2020.SG 2020-07-03 2020-07-03 2020-07-31 Wspólnie- Fundacja LafargeHolcim Małogoszcz konkurs grantowy "Moje miasto, moja szkoła to mój drugi dom" Skarbnik umowa grantowa 24/2020 nie 0.00 11 500.00 0.00
RF.032.176.2020.N 2020-07-14 2020-07-14 2020-10-30 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Kcynia podział nieruchomości gruntowej dz.97/1, 156/14 Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 6 000.00 0.00
RF.032.201.2020.SG/MGOPS 2020-07-30 2020-03-06 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- edycja 2020 Skarbnik/MGOPS umowa nr 2/2020 nie 0.00 24 876.00 0.00
RF.032.175.2020.N 2020-07-14 2020-07-14 2020-08-07 PROINWESTBUD - Brzoza oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 3 150.00 0.00
RF.032.197.2020.D 2020-07-27 2020-07-27 2020-08-07 PPHUT BE-DROGS - Bożejewiczki remont drogi wewnętrznej w Józefince Jacek Staszak umowa nie 0.00 72 388.58 0.00
RF.032.174.2020.EDU 2020-07-09 2020-07-09 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz Kurator Oświaty program "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" w roku 2020 - Priorytet 3 Agnieszka Antczak umowa dotacji nr 14/NPRC/2020 nie 0.00 14 480.00 0.00
RF.032.170.2020.KAN 2020-07-03 2020-07-01 2020-11-10 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przeprowadzenie badań diagnostycznych krwi w kierunku zakażeń WZW B i C Marlena Czerwiak umowa dotacji nie 0.00 4 500.00 0.00
RF.032.202.2020.ZP 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-24 PROFI-EKO Sp. zo.o. - Inowrocław rozbiórka wiaduktu nad torem PKP nr 206 w Aleksandrowie Karolina Orzechowska umowa nie 0.00 99 999.00 0.00
RF.032.198.2020.IK 2020-07-30 2020-08-17 2022-12-31 PPU WODBAR w Barcinie oddanie w dzierżawę mienia komunalnego - kanalizacja sanitarna w Barcinie przy ul. Akacjowej Karolina Łangowska umowa dzierżawy nie 1 100.00 0.00 0.00
RF.032.199.2020.IK 2020-07-30 2020-08-17 2022-12-31 PPU WODBAR w Barcinie oddanie w dzierżawę mienia komunalnego - kanalizacja sanitarna w Barcinie Wsi Karolina Łangowska umowa dzierżawy nie 1 450.00 0.00 0.00
RF.032.200.2020.IK 2020-07-30 2020-08-17 2022-12-31 PPU WODBAR w Barcinie oddanie w dzierżawę mienia komunalnego - kanalizacja sanitarna w Wolicach Karolina Łangowska umowa dzierżawy nie 3 100.00 0.00 0.00
RF.032.181.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-09-30 UNIFREEZE Sp.z o.o. - Miesiączkowo dostawa mrożonek dla 143 dzieci z Przedszkola Nr 3 w Barcinie Aneta Kowalska/P3 umowa nie 0.00 11 425.14 0.00
RF.032.182.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-06-30 UNIFREEZE Sp.z o.o. - Miesiączkowo dostawa mrożonek dla 16 dzieci P3 "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Aneta Kowalska/P3 umowa tak 0.00 2 046.73 0.00
RF.032.185.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-09-30 PROFUNDAL - Krotoszyn dostawa owoców i warzyw dla 143 dzieci z Przedszkola Nr 3 w Barcinie Aneta Kowalska/P3 umowa nie 0.00 40 200.75 0.00
RF.032.186.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-06-30 PROFUNDAL - Krotoszyn dostawa owoców i warzyw dla 16 dzieci P3 "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Aneta Kowalska/P3 umowa tak 0.00 4 374.00 0.00
RF.032.187.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-09-30 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Barcinie dostawa pieczywa dla 143 dzieci z Przedszkola nr 3 w Barcinie Aneta Kowalska/P3 umowa nie 0.00 4 694.00 0.00
RF.032.188.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-06-30 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Barcinie dostawa pieczywa dla 16 dzieci P3 "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Aneta Kowalska/P3 umowa tak 0.00 301.05 0.00
RF.032.189.2020.ZP 2020-07-21 2020-09-01 2021-08-31 ABER Sp.z o.o. - Bydgoszcz dostawa art.spożywczych do placówek oświatowych gminy Barcin intendentki placówek umowa nie 0.00 77 618.50 0.00
RF.032.191.2020.ZP 2020-07-21 2020-09-01 2021-08-31 UNIFREEZE Sp.z o.o. - Miesiączkowo dostawa mrożonek w tym ryb do placówek oświatowych i ŚDS gminy Barcin intendenci placówek umowa nie 0.00 71 915.31 0.00
RF.032.192.2020.ZP 2020-07-21 2020-09-01 2021-08-31 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Barcinie dostawa pieczywa do placówek oświatowych i ŚDS gminy Barcin intendenci placówek umowa nie 0.00 20 185.05 0.00
RF.032.205.2020.ZP 2020-08-13 2020-09-01 2021-06-30 EURO-TRAVEL Kleparz 5 / Wrzesnia dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen Agnieszka Antczak/Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 243 380.00 0.00
RF.032.203.2020.ZP 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-24 PPT Consult Sp.z o.o. Bydgoszcz nadzór inwestorski nad zadaniem "Rozbiórka wiaduktu nad torem PKP w miejscowości Aleksandrowo" Jacek Staszak umowa nie 0.00 8 118.00 0.00
RF.032.117.2020.I 2020-05-06 2020-05-06 2020-08-31 RenSoft s.c. - Grudziądz zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz realizacja montażu, podłączenia i konfiguracji Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 96 831.75 0.00
RF.032.190.2020.ZP 2020-07-21 2020-09-01 2021-08-31 PW SERWAL Sp.z o.o. sk - Lisi Ogon/Łochowo dostawa nabiału do placówek oświatowych i ŚDS gminy Barcin intendenci placówek umowa nie 0.00 103 332.46 0.00
RF.032.184.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-06-30 PW SERWAL Sp.z o.o. sk - Lisi Ogon/Łochowo dostawa nabiału dla 16 dzieci P3 - "Przedszkolaki z barcińskiej paki" Aneta Kowalska P3 umowa tak 0.00 7 781.99 0.00
RF.032.183.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-09-30 PW SERWAL Sp.z o.o. sk - Lisi Ogon/Łochowo dostawa nabiału dla 143 dzieci z przedszkola Nr 3 w Barcinie Aneta Kowalska P3 umowa nie 0.00 19 407.70 0.00
RF.032.180.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-06-30 Zakład Mięsny Kwiecińscy Sp.z o.o.- Bożejewiczki dostawa mięsa i wędlin dla 16 dzieci P3 projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" Aneta Kowalska P3 umowa tak 0.00 6 218.80 0.00
RF.032.179.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-09-30 Zakład Mięsny Kwiecińscy Sp.z o.o.- Bożejewiczki dostawa mięsa i wędlin dla 143 dzieci przedszkola nr 3 w Barcinie Aneta Kowalska P3 umowa nie 0.00 33 356.50 0.00
RF.032.178.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-06-30 ABER Sp.z o.o. - Bydgoszcz dostawa art.spożywczych dla 16 dzieci P3 projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2 " Aneta Kowalska P3 umowa tak 0.00 3 289.69 0.00
RF.032.177.2020.ZP 2020-07-20 2020-09-01 2021-09-30 ABER Sp.z o.o. - Bydgoszcz dostawa art. spożywczych dla 143 dzieci P3 w Barcinie Aneta Kowalska P3 umowa nie 0.00 33 855.34 0.00
RF.032.130.2020.RR1 2020-06-01 2020-06-01 2020-06-30 Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii - Lubraniec opracowanie studium wykonalności dla zadania pn "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 18 450.00 0.00
RF.032.131.2020.IK 2020-06-03 2020-06-03 2020-08-03 Słoma Zenon- Barcin dotyczy zwrotu kosztów budowy odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wolicach- dz.93/71 Karolina Łangowska Porozumienie nie 0.00 1 709.75 0.00
RF.032.165.2020.IK 2020-05-27 2020-06-17 nieokreślony ENEA Operator - Poznań świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - toaleta publiczna Piechcin Karolina Łangowska umowa nie 0.00 1.00 0.00
RF.032.166.2020.IK 2020-05-28 2020-06-17 nieokreślony ENEA Operator - Poznań świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - altana rekreacyjna Knieja Karolina Łangowska umowa nie 0.00 1.00 0.00
RF.032.167.2020.EDU 2020-06-09 2020-06-09 2022-07-31 Minister Edukacji Narodowej dofinansowanie projektu "Szkoła ćwiczeń w gminie Barcin Agnieszka Antczak umowa tak 0.00 1 322 246.39 0.00
RF.032.208.2020.RR1 2020-08-25 2020-08-25 2021-08-24 Euro Innowacje Software sp.z o.o. - Poznań świadczenie usług udostępnienia Platformy konsultacjejst.pl Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 2 895.50 0.00
RF.032.209.2020.EDU 2020-08-27 2020-09-02 2021-06-30 Powiat Żniński - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Żnin przewóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Żninie Agnieszka Antczak umowa nie 150.78 0.00 0.00
RF.032.196.2020.ZP 2020-08-06 2020-09-01 2022-08-31 Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polsa SA Warszawa O/Toruń ochrona ubezpieczeniowa SP ZOZ w Barcinie Ewa Marnocha umowa nie 0.00 19 416.00 0.00
RF.032.195.2020.ZP 2020-08-06 2020-09-01 2022-08-31 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Gropu w Warszawie O/ Toruń ochrona ubezpieczeniowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie, Piechcinie, Mamliczu i Krotoszynie Ewa Marnocha umowa nie 0.00 11 300.00 0.00
RF.032.194.2020.ZP 2020-08-06 2020-09-01 2022-08-31 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Gropu w Warszawie O/ Toruń ubezpieczenie mienia gminy Barcin i jednostek podległych UM Ewa Marnocha umowa nie 0.00 106 425.36 0.00
RF.032.193.2020.ZP 2020-08-06 2020-09-01 2022-08-31 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Warszawa ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Ewa Marnocha umowa nie 0.00 315 322.00 0.00
RF.032.210.2020.ZP 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-30 LOGON SA - Bydgoszcz zakup i dostawa sprzętu komputerowego Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 64 664.79 0.00
RF.032.207.2020.IK 2020-08-20 2020-08-20 2020-11-30 PPU Wodbar w Barcinie i Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Bydgoszczy przekazanie zabytkowej kratki wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej znajdującej się przy Placu 1 Maja w Barcinie Karolina Łangowska Porozumienie nie 0.00 1 900.00 0.00
RF.032.215.2020.ZP 2020-09-14 2020-09-14 2020-10-24 Zakład Usługowo-Handlowy s.c. St.K.Sokołowscy - Mogilno budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym - Wolice 31 Karolina Orzechowska umowa nie 0.00 72 632.00 0.00
RF.032.206.2020.KAN 2020-08-20 2020-08-20 2020-09-30 NOWE HORYZONTY - Wrocław przeprowadzenie badania: "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w wersji rozbudowanej" na terenie Gminy Barcin Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 2 400.00 0.00
RF.032.211.2020.ZP 2020-09-08 2020-09-08 2020-11-30 Wydawnictwo&Studio Reklamy OPTIMA Krzysztof Kołacki - Bydgoszcz przygotowanie i dostawa materiałów drukowanych:Publikacja Albumowa, Kolorowanka w ramach projektu "Promocja obszaru LGD Pałuki-Wspólna Sprawa w tym gminy Barcin....." Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 32 173.20 0.00
RF.032.129.2020.ZL 2020-05-29 2020-06-01 2020-06-30 Radca prawny Henryka Kowalczewska świadczenie usług prawnych Karolina Banaszak umowa nie 4 400.00 5 412.00 0.00
RF.032.214.2020.ZP 2020-09-14 2020-09-14 2021-02-28 Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o., SK, - Poznań opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Barcin na lata 2021-2030 Justyna Lewandowska umowa nie 0.00 17 835.00 0.00
RF.032.218.2020.SG/MGOPS 2020-09-28 2020-09-11 nieokreślony Powiat Żniński utrzymanie dzieci z terenu gminy Barcin w rodzinnym domu dziecka w Jaroszewie Skarbnik/MGOPS Porozumienie Nr 14/RZ/G/2020 nie 0.00 1.00 0.00
RF.032.219.2020.ZP 2020-09-30 2020-09-30 2020-11-14 PHU TRANS-POM P.Pomagier - Marcinkowo przebudowa części drogi wewnętrznej w Krotoszynie (działki 79/85) Jacek Staszak umowa nie 0.00 187 396.11 0.00
RF.032.212.2020.ZP 2020-09-08 2020-09-08 2020-11-30 SIM KOŁO Iwona Sosnowska-Walczak - Koło przygotowanie i dostawa zestawu kredek z linijką(ekologiczny) w ramach projektu"Promocja obszaru LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin....." Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 5 018.40 0.00
RF.032.213.2020.ZP 2020-09-08 2020-09-08 2020-11-30 SIM KOŁO Iwona Sosnowska-Walczak - Koło przygotowanie i dostawa toreb ekologicznych w ramach projektu "Promocja obszaru LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin...." Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 17 158.50 0.00
RF.032.220.2020.SG/MGOPS 2020-10-01 2020-07-13 2020-12-31 Wojewoda Kujawsko-Pomorski realizacja zadania publicznego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020" Skarbnik/MGOPS umowa Nr 55/2020 nie 0.00 5 100.00 0.00
RF.032.253.2020.ZP 2020-12-21 2020-12-21 2021-07-31 PHU FRAXINUS Spółka z o.o. - Gniezno rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie Justyna Lewandowska umowa tak 0.00 2 880 000.00 0.00
RF.032.255.2020.ZP 2020-12-21 2021-01-02 2021-12-31 Poczta Polska SA- Warszawa świadczenie usług pocztowych Mieczysława Cieślak umowa nie 0.00 156 210.00 0.00
RF.032.229.2020.IP 2020-10-15 2020-10-15 2020-12-13 CONCEPT INTERMEDIA M.Jagodziński - Toruń aktualizacja Systemu Informacji Publicznej Gminy Barcin Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 7 410.00 0.00
RF.032.247.2020.ZP 2020-12-04 2021-01-01 2021-12-31 PPU WODBAR Sp.z o.o. - Barcin odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 559 982.40 0.00
RF.032.244.2020.D.IK 2020-11-26 2020-11-26 2020-12-14 ZUK UNIKOM P. Orłowicz - Bydgoszcz czyszczenie wpustów ulicznych ,sieci kanalizacji deszczowej i 3 separatorów w Barcinie Karolina Łangowska umowa nie 0.00 48 292.20 0.00
RF.032.245.2020.IK 2020-11-20 2020-12-04 2021-01-15 ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. - Szczecin udostępnienie punktów mocowania na słupach oświetlenia ulicznego na zamontowanie elementów dekoracyjnych Karolina Łangowska umowa 2083/OP/R1/2020/P nie 885.00 0.00 0.00
RF.032.249.2020.I.K 2020-12-01 2021-01-01 2021-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-filmowa ALFA Sp. z o.o. - Szczecin udostępnienie systemu e-Urząd Tomasz Wrzesiński umowa nie 850.00 0.00 0.00
RF.032.254.2020.SGm 2020-11-12 2020-11-12 2021-12-31 Story Design Sp.z o.o.- Warszawa świadczenie usług - przygotowanie struktury budżetu gminy na podstawie uchwał budżetowych i sprawozdawczości Skarbnik/Sekretarz umowa nie 0.00 6 765.00 0.00
RF.032.251.2020.ZP 2020-12-04 2021-01-01 2021-12-31 PHU DANIEL - A.Zielaskowski - Węgrowo wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Barcin Monika Lakota umowa nie 0.00 123.00 0.00
RF.032.242.2020.I 2020-11-16 2020-12-01 2021-11-30 RADIX Sp.z o.o., Sp.K- Gdańsk opieka autorska nad systemami Pakietu RADIX Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 28 290.99 0.00
RF.032.252.2020.KAN 2020-11-02 2021-01-01 2021-12-31 Powiat Żniński Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim w 2021 roku Marlena Czerwiak Porozumienie OR.031.5.2020 nie 0.00 42 300.00 0.00
RF.032.240.2020.ZP 2020-11-12 2021-01-01 2021-12-31 ENEA SA - Poznań Bydgoska Grupa Zakupowa-dot.dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 223 249.67 0.00
RF.032.241.2020.ZP 2020-11-12 2021-01-01 2021-12-31 ENEA SA - Poznań Bydgoska Grupa Zakupowa- dot.sprzedaży energii elektrycznej do lokali i obiektów Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 153 891.45 0.00
RF.032.239.2020.ZP 2020-11-12 2021-01-01 2021-12-31 ENEA SA - Poznań Bydgoska Grupa Zakupowa- dot.dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów Szymon Kozłowski umowa nie 0.00 262 357.23 0.00
RF.032.248.2020.SG 2020-11-30 2020-11-30 2020-12-07 Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Żninie dotacja celowa- realizacja zadania "Budowa Modułowej Jednostki Medycznej przy Pałuckim Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Żninie" Bernadeta Chojnacka umowa nie 0.00 132 000.00 0.00
RF.032.236.2020.KR2 2020-10-27 2020-10-27 2020-11-30 Kamińska Barbara - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.243.2020.IR 2020-11-18 2020-11-18 2020-12-18 Grupa A3F Sp.z o.o.- Toruń montaż systemu rozwieralnego okno, opracowanie dokumentacji Projekt oddymiania w SPZOZ w Barcinie Karolina Łangowska umowa nie 0.00 19 960.44 0.00
RF.032.250.2020.RR2 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-30 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy finansowanie usług kształcenia na studiach podyplomowych dla Natalii Baranowskiej na kierunku Pedagogika tańca z choreografią Beata Wyszyńska Porozumienie nie 0.00 2 750.00 0.00
RF.032.230.2020.SG 2020-10-15 2020-10-15 2020-12-31 Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SK - Poznań świadczenie pomocy prawnej Bernadeta Chojnacka umowa nie 310.00 0.00 0.00
RF.032.231.2020.ZP 2020-10-22 2020-10-22 2020-12-06 DOM-BRUK P.Domagała - Januszkowo przebudowa drogi wojewódzkiej 251- Kaliska- Inowrocław w Pturku Jacek Staszak umowa nie 0.00 215 181.91 0.00
RF.032.228.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Nowak Monika - Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.235.2020.KR2 2020-10-27 2020-10-27 2020-11-30 Gałęzewski Jan - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.232.2020.ZP 2020-10-22 2021-01-01 2021-12-31 PPU WODBAR Sp.z o.o. - Barcin odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących go Gminy Barcin Mirosław Siuda umowa nie 0.00 83 617.92 0.00
RF.032.233.2020.KR2 2020-10-27 2020-10-27 2020-11-30 Budzewicz Marzena - Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 2 000.00 0.00
RF.032.234.2020.KR2 2020-10-27 2020-10-27 2020-11-30 Wilczyński Zygmunt - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.227.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Jasnowski Jan - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.226.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Kościelniak Grażyna - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.225.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Sosnowski Zbigniew - Piechcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.224.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Ciesielska Dorota - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.223.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Lotka Stanisław - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.222.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Abramowska Zofia - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.221.2020.KR2 2020-10-14 2020-10-14 2020-11-30 Lakota Monika - Barcin wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.238.2020.KR2 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-30 Ciochoń Małgorzata - Augustowo wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.237.2020.KR2 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-30 Martyniak Małgorzata - Kania wymiana pieca węglowego Ilona Żelek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
RF.032.217.2020.D 2020-09-30 2020-09-30 2020-11-14 FORPLAN Ł.Szymczak- Bydgoszcz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Przebudowa części drogi wewnętrznej w Krotoszynie" Jacek Staszak umowa nie 0.00 3 850.00 0.00
RF.032.256.2020.ZP 2020-12-22 2021-01-01 2021-12-31 Studio Projektu Budowlanego FILAR M.Górzny - Piła przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Agnieszka Pęziak umowa nie 0.00 39 000.00 0.00
RF.032.257.2020.ZP 2020-12-22 2021-01-02 2021-12-31 PPHU BARBARA- Barcin dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Barcinie Karolina Banaszak umowa nie 0.00 66 017.48 0.00
RF.032.266.2020.I 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 ZUT ANWAT - Niemcz konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w urzędzie Miejskim w Barcinie Tomasz Wrzesiński umowa nie 1 266.12 0.00 0.00
RF.032.267.2020.I 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 PUH GEO-SYSTEM Sp.z o.o.- Warszawa usługa eGmina z modułem iMPA Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 2 460.00 0.00
RF.032.268.2020.I 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 Integrator Systemów Telekomunikacyjnych INTERTEL IST- Toruń konserwacja cyfrowej centrali telefonicznej w UM Tomasz Wrzesiński umowa nie 0.00 420.00 0.00
RF.032.258.2020.KR1 2020-12-18 2021-01-01 2021-12-31 Przychodnia Weterynaryjna Czter Łapy- Inowrocław całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt Monika Lakota umowa nie 0.00 420.00 0.00
RF.032.262.2020.KR2 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 PPU WODBAR- Barcin umowa najmu pojemników TYPU NEXUS 360 Ilona Żelek umowa najmu nie 0.00 400.00 0.00
RF.032.264.2020.ZL 2020-12-30 2021-01-01 2021-12-31 HiU Zegarmistrzowskie K.Pałka- Barcin konserwacja, bieżące naprawy , nakręcanie zabytkowego zegara wieżowego na Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie Karolina Banaszak umowa nie 0.00 550.00 0.00
RF.032.263.2020.ZL 2020-12-30 2021-01-01 2021-12-31 FOTO-MEDIA-PRO J.Bejma - Barcin prowadzenie profilu Miasta Barcin na portalu społecznościowym FB Karolina Banaszak umowa nie 0.00 21 600.00 0.00
RF.032.274.2020.IK 2020-12-30 2021-01-01 2023-12-31 PPU WODBAR Sp. z o.o. Barcin oddanie w dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego urządzenia , sieci i instalacje do zbiorowego odprowadzania ścieków w Dąbrówce Barcińskiej Karolina Łangowska umowa dzierżawy nie 200.00 0.00 0.00
RF.032.259.2020.IR 2020-12-21 2020-12-21 2021-12-31 Biuro Usług Budowlanych M.Polcyn - Łabiszyn pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wielobranżowych robót budowlanych dla zadania"Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie" Karolina Orzechowska umowa nie 0.00 44 895.00 0.00
RF.032.260.2020.OS 2020-12-23 2021-01-01 2021-01-31 GARMOND PRESS S.A. Kraków/O Bydgoszcz dostawa prasy do UM Dorota Skrzyńska umowa nie 0.00 3 687.92 0.00
RF.032.270.2020.I 2020-12-28 2021-01-04 2021-12-31 RenSoft s.c. - Grudziądz nadzór informatyczny Tomasz Wrzesiński umowa nie 1 144.00 0.00 0.00
RF.032.271.2020.I 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 PW P-U-H YOCA - Bydgoszcz wykonanie konserwacji i napraw urządzeń systemu automatycznej sygnalizacji włamania i napadu Tomasz Wrzesiński umowa nie 2 387.00 0.00 0.00
RF.032.265.2020.I 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego R.Szymaszek - Krasnystaw wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego Tomasz Wrzesiński umowa CBI/43/2021/NJ nie 1 400.00 0.00 0.00
RF.032.261.2020.KR2 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 PPH HETMAN Spółka z o.o.- Florianów/ Bedlno odbiór padłych sztuk zwierząt Ilona Żelek umowa nie 250.00 0.00 0.00
RF.032.246.2020.ZP 2021-01-01 2021-01-01 2022-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.- Warszawa kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego w obiektach użyteczności publicznej gm. Barcin Szymon Kozłowski umowa nie 1.00 0.00 0.00
RF.032.269.2020.I 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 LZOI Sp. z o.o. - Bydgoszcz ochrona obiektów UM, Stanica Żeglarska Tomasz Wrzesiński umowa nie 330.00 0.00 0.00
RF.032.4.2021.ZP 2021-01-07 2021-01-07 2021-12-31 PRINTEX Sp.z o.o. Sp.k.- Marki dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek UM Marek Przybysz umowa nie 0.00 111 163.28 0.00
RF.032.272.2020.I 2020-12-28 2021-01-01 2021-12-31 MTD Consulting M.Król - Poznań świadczenie usług udostępnienia systemu badania satysfakcji klienta SQA Tomasz Wrzesiński umowa 15/2020/SQA nie 0.00 1 031.97 0.00
RF.032.10.2021.RR1 2021-01-13 2021-01-01 2021-10-31 Województwo Kujawsko-Pomorskie Toruń udzielenie dotacji- utworzenie stanowiska ds rozwoju przedsiębiorczości w gminie Justyna Lewandowska/Grzegorz Smoliński umowa dotacyjna UM.PG.041.1.003.2021 nie 0.00 28 750.00 0.00
RF.032.11.2021.ZP 2021-01-22 2021-01-22 nieokreślony ENEA Operator Sp. z o.o.- Poznań świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ul.Lotników 13 biura i korytarz Mirosław Siuda umowa D/I/12/11054054/00083/0 nie 0.00 1.00 0.00
RF.032.7.2021.KAN 2021-01-21 2021-01-21 2021-12-31 SP ZOZ w Barcinie dotacja celowa- świadczenie porad diabetologicznych Marlena Czerwiak umowa dotacji nie 0.00 51 600.00 0.00
RF.032.8.2021.KAN 2021-01-21 2021-01-22 2021-12-31 SP ZOZ w Barcinie dotacja- świadczenie usług psychiatrycznych skierowanych do dzieci Marlena Czerwiak umowa dotacji nie 0.00 24 600.00 0.00
RF.032.273.2020.ZP 2020-12-31 2021-01-01 2021-12-31 PROEBIZ s.r.o. Masarykovo -Moravska Ostrava udostępnienie Systemu PROEBIZ JOSEPHINE i usług z nim związanych Szymon Kozłowski umowa Nr 3270/GBa/PL nie 3 000.00 0.00 0.00
RF.032.1.2021.ZP 2021-01-04 2021-01-04 2021-12-30 Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji - Żnin świadczenie usług w zakresie motywowania do leczenia odwykowego Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 26 520.00 0.00
RF.032.2.2021.ZP 2021-01-04 2021-01-04 2021-12-30 Klinika Zdrowia i Rozwoju SIGMA - Inowrocław świadczenie usług skierowanych do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 36 001.80 0.00
RF.032.3.2021.ZP 2021-01-04 2021-01-04 2021-12-30 Indywidualna Praktyka Lekarska- K.Brazowska- Sicienko świadczenie pomocy psychiatrycznej Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 22 200.00 0.00
RF.032.14.2021.SG/MGOPS 2021-01-28 2021-01-12 2024-12-31 Starosta Żniński dotyczy kosztów pieczy zastępczej MGOPS Porozumienie Nr 1/RZ/G/2021 nie 1.00 0.00 0.00
RF.032.15.2021.SG/MGOPS 2021-01-28 2021-01-07 2024-12-31 Starosta Żniński współfinansowanie pobytu dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej MGOPS Porozumienie Nr 2/RZ/G/2021 nie 1.00 0.00 0.00
RF.032.9.2021.N 2021-01-21 2021-01-21 2021-02-10 PROINWESTBUD - Brzoza oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości Krzysztof Nowakowski umowa nie 0.00 8 990.00 0.00
RF.032.5.2021.ZP 2021-02-03 2021-02-03 2021-07-30 PPHU i Transportowe ELEKTROM- Jacewo budowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia drogowego przy ulicy Klonowej w Barcinie Karolina Łangowska umowa nie 0.00 57 620.21 0.00
RF.032.6.2021.ZP 2021-02-03 2021-02-03 2021-07-30 PPHU i Transportowe ELEKTROM- Jacewo budowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w m.Barcin Karolina Łangowska umowa nie 0.00 98 247.60 0.00
RF.032.16.2021.IK 2021-01-29 2021-02-01 2024-01-31 PPU WODBAR- Barcin oddanie w dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego urządzenia, sieci i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie Karolina Łangowska umowa dzierżawy nie 1 228.85 0.00 0.00
RF.032.12.2021.KAN 2021-01-27 2021-01-27 2021-12-31 Powiat Żniński dotacja-"Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV w Powiecie Żnińskim" Marlena Czerwiak umowa nie 0.00 41 400.00 0.00
RF.032.18.2021.D 2021-02-02 2021-02-02 2021-04-30 FORPLAN - Bydgoszcz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo-Gulczewo Jacek Staszak umowa nie 0.00 8 500.00 0.00
RF.032.19.2021.D 2021-02-02 2021-02-02 2021-04-30 FORPLAN - Bydgoszcz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130314C w miejscowości Gulczewo" Jacek Staszak umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
RF.032.13.2021.IK 2021-01-27 2021-01-27 2021-06-30 ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w Barcinie przy ul.Klonowej Karolina Łangowska umowa przył.35447/2019/OD1/ZR2 nie 183.52 0.00 0.00
RF.032.20.2021.KR1 2021-02-02 2021-02-02 2021-09-30 Dokumentacja Środowiskowa- W.Pająk - Koziegłowy wykonanie opracowania pn "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barcin" Monika Lakota umowa nie 0.00 10 000.00 0.00
RF.032.17.2021.D 2021-02-01 2021-02-01 2021-12-31 TRANS-SPED- Słaboszewko 41 kruszenie kamienia wapiennego darowanego Gminie przez LafargeHolcim Jacek Staszak umowa nie 130 000.00 0.00 0.00
RF.032.23.2021.ZP 2021-02-17 2021-02-17 2021-12-31 Zakład Usług Drogowych i Malarskich INTER-MAL- Mogilno oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w Barcinie Jacek Staszak umowa nie 130 000.00 0.00 0.00
RF.032.216.2020.IP 2020-10-15 2021-01-01 2023-12-31 CONCEPT INTERMEDIA - Toruń wykonanie hostingu oraz opieka serwisowa i nadzór techniczny nad stroną internetową www.barcin.pl Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 7 401.75 0.00
RF.032.25.2021.ZP 2021-02-17 2021-02-17 2021-12-31 PHU TRANS-POM - Marcinkowo 37 remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Jacek Staszak umowa nie 130 000.00 0.00 0.00
RF.032.24.2021.ZP 2021-02-17 2021-02-17 2021-12-31 PALETA - Barcin roboty brukarskie na terenie gminy Barcin Jacek Staszak umowa nie 130 000.00 0.00 0.00
RF.032.22.2021.ZP 2021-02-17 2021-02-17 2021-12-31 PKK-BUD - Barcin profilowanie oraz utwardzanie kamieniem wapiennym dróg gminnych Jacek Staszak umowa nie 130 000.00 0.00 0.00
RF.032.21.2021.IK 2021-02-03 2021-02-03 2021-07-30 ARTTECH- Barcin nadzór inwestorski- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul.Klonowa w Barcinie i Barcin Wieś Karolina Łangowska umowa nie 0.00 4 100.00 0.00
RF.032.31.2021.ZP 2021-02-25 2021-02-25 2021-12-31 PHU BARBARA - Barcin dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Barcinie Mieczysław Cieślak umowa nie 0.00 14 521.83 0.00
RF.032.28.2021.ZP 2021-02-22 2021-02-22 2021-03-18 Aktywnie w szkole...Zawady 11, 98-235 Błaszki dostawa sprzętu komputerowego program "Rodzic pracuje dziecko się bawi...."żłobek w Barcinie Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 9 520.20 0.00
RF.032.29.2021.ZP 2021-02-22 2021-02-22 2021-03-18 ALPHA DAN- Bydgoszcz dostawa artykułów biurowych projekt "Rodzic pracuje dziecko się bawi....."żłobek w Barcinie Beata Wyszyńska umowa tak 0.00 5 685.27 0.00
RF.032.34.2021.IP 2021-03-03 2021-03-03 2021-12-31 Pomorsko-Kujawsko Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO - Barcin dotacja- "Żywność w darze 2021" Jarosław Drozdowski/Agnieszka Kazek umowa nie 0.00 9 000.00 0.00
RF.032.35.2021.IP 2021-03-04 2021-03-04 2021-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe w Piechcinie dotacja- "szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych...." Jarosław Drozdowski/Agnieszka Kazek umowa nie 0.00 26 300.00 0.00
RF.032.40.2021.IK 2021-03-09 2021-03-09 2021-12-31 Zakład Elektro-Instalacyjny Barcin utrzymanie i bieżąca eksploatacja sieci oświetlenie drogowego oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli Karolina Łangowska umowa nie 130 000.00 0.00 0.00
RF.032.39.2021.IP 2021-03-10 2021-03-10 2021-12-31 Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin dotacja- "Pałucko-Kujawskie Edycje" Jarosław Drozdowski umowa RESP.524.8.2021.IP nie 0.00 9 000.00 0.00
RF.032.36.2021.IP 2021-03-04 2021-03-04 2021-12-31 Stowarzyszenie "Otwarte umysły" Barcin dotacja-Talerz zdrowia-uczymy się wzmacniać swoją odporność" Jarosław Drozdowski umowa RESP.524.11.2021.IP nie 0.00 2 900.00 0.00
RF.032.33.2021.IR 2021-03-01 2021-04-01 2023-10-30 KACPEROS - Dobrzany usługa czyszczenia i konserwacji nawierzchni w 2021, 2022, i 2023 roku na czterech boiskach sportowych Orlik 2012 usytuowanych na terenie Gminy Barcin Karolina Orzechowska umowa nie 0.00 17 976.00 0.00
RF.032.44.2021.I 2021-03-30 2021-04-01 2022-03-30 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp.z o.o.- Toruń Conectio- świadczenie usług dostępu do Internetu Tomasz Wrzesiński umowa nie 150.00 0.00 0.00
RF.032.41.2021.IP 2021-03-11 2021-03-11 2021-12-31 Piechcińskie Bractwo Kurkowe Piechcin dotacja- "Kultywowanie tradycji bractw kurkowych" Jarosław Drozdowski umowa nie 0.00 5 200.00 0.00
RF.032.27.2021.D 2021-02-15 2021-02-15 2021-06-15 FORPLAN-Bydgoszcz Przebudowa ul.Akacjowej, Klonowej w Barcinie oraz drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Jacek Staszak umowa nie 0.00 31 200.00 0.00
RF.032.26.2021.D 2021-02-15 2021-02-15 2021-06-30 FORPLAN-Bydgoszcz "Rewitalizacja skweru na działce nr 94, obręb I Barcin i regeneracja trawników"- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Jacek Staszak umowa nie 0.00 7 500.00 0.00
RF.032.54.2021.EDU 2021-03-19 2021-01-02 2021-12-31 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy realizacja programu "Szkolny Klub Sportowy" Agnieszka Antczak Porozumienie o współpracy nie 0.00 1 540.00 0.00
RF.032.30.2021.ZP 2021-02-26 2021-03-01 2022-02-28 ENEA Oświetlenie sp.z o.o. - Szczecin utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego Szymon Kozłowski/Karolina Łangowska umowa 2727/OP/R1/2021/P nie 23 015.40 0.00 0.00
RF.032.32.2021.I 2021-03-01 2021-03-04 2022-03-03 Usługi Informatyczne KOM-PRO - Solec Kujawski dostawa aktualizacji Licencji Programu ArchSys Tomasz Wrzesiński umowa licencji nie 3 855.00 0.00 0.00
RF.032.37.2021.IP 2021-03-10 2021-04-01 2021-12-31 Stowarzyszenie "Otwarte umysły" ul.Polna 1 Barcin dotacja- realizacja zadania publicznego "Uważne oko" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 9 840.00 0.00
RF.032.38.2021.IP 2021-03-10 2021-03-01 2021-12-31 Stowarzyszenie "Otwarte umysły" ul.Polna 1 Barcin dotacja-realizacja zadania publicznego "III Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Barcina" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 1 600.00 0.00
RF.032.45.2021.IP 2021-03-16 2021-04-01 2021-06-30 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"- Nowy Dwór Mazowiecki dotacja-realizacja zadania publicznego :Nasze zabytki inaczej" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 900.00 0.00
RF.032.42.2021.IP 2021-03-11 2021-04-01 2021-12-31 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec PAŁUKI- Smerzyn dotacja- realizacja zadania publicznego pn "Brać harcerska to jedna wielka rodzina" Jarosław Drozdowski umowa dotacji nie 0.00 15 060.00 0.00