Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Oddawanie nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem lub użyczenie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy,
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu nieruchomości,
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,
 • Wniosek o zawarcie umowy użyczenia.

 

FORMULARZE DO POBRANIA 
Brak.

 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski  w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. 52 383 41 66, pokój nr 16, stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

30 dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594
  z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518),
 • Zarządzenie nr 73/2010 Burmistrza Barcina z dnia 01.06.2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości na czas określony do lat trzech,
 • Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Barcina z dnia 04.08.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2010 Burmistrza Barcina z dnia 01.06.2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości na czas określony do lat trzech,
 • Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Barcina z dnia 01.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości lub ich części oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin,
 • Zarządzenie nr 153/2010 Burmistrza Barcina z dnia 20.09.2010 r. zmieniające Zaradzenie Nr 74/2010 Burmistrza Barcina z dnia 01.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości lub ich części oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin,
 • Zarządzenie Nr 165/2012 r. Burmistrza Barcina z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz stawek czynszu najmu lub dzierżawy za użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Barcin.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy.