Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Postępowanie w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

 

Formularze do pobrania:
Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 59, pokój nr 39, stanowisko – koordynator miejsko-gminnego programu uzależnień


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

14 dni


Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. Nr 1356, j.t.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek jest niezbędny do rozpoczęcia procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego dobrowolnego lub poprzez postanowienie Sadu Rejonowego w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym