Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. lokali mieszkalnych)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z załącznikami:

 1. Decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu.
 2. Dowód wpłaty kaucji mieszkaniowej.
 3. Dowód wpłaty zaliczki w kwocie 100 zł.

Formularz do pobrania:
Wniosek o nabycie lokalu komunalnego 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 15, stanowisko ds. nieruchomości, tel. (52) 383 41 27, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:30.


Opłaty

 1. Opłata skarbowa – brak.
 2. Zaliczka na poczet przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokalu komunalnego – 100 zł.

Termin i sposób realizacji

30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami).
 • Art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.