Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Nabywanie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek złożony przez osobę zainteresowaną zbyciem nieruchomości.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Formularze do pobrania:

 Nie dotyczy
 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski  w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 27, pokój nr 15, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

30 dni


Podstawa prawna

- Art 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.);
- Art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.);


Tryb odwoławczy

Postępowanie wszczyna się:
1. Na wniosek osoby zainteresowanej zbyciem nieruchomości
2. Z urzędu


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy.