Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Rozgraniczenia nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego ze wskazaniem uprawnionego geodety
2. Odpis księgi wieczystej
3. Wypis z rejestru gruntów
4. Wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem granic nieruchomości objętej postępowaniem
5. Wypis uproszczony z rejestru gruntów nieruchomości sąsiednich
6. Protokół graniczny

 

Formularze do pobrania:
Nie dotyczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski  w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 27, pokój nr 15, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
 


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

30 dni


Podstawa prawna

- Art. 29, art 30 ust. 1 i 4, art. 31 ust. 1, art. 33 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);


Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne


Dodatkowe informacje, uwagi

Postępowanie dwuetapowe:
1. Postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Decyzja zatwierdzająca postępowanie rozgraniczeniowe