Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Sprzedaż nieruchomości w ramach przetargu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek złożony przez osobę zainteresowaną nabyciem nieruchomości.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

Formularze do pobrania:
Nie dotyczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski  w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 27, pokój nr 15, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

30 dni


Podstawa prawna

- Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm);
- Art. 13 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.);


Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami


Dodatkowe informacje, uwagi

Postępowanie wszczyna się:
1. Na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości.
2. Z urzędu