Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zawiadomienie o nadanym numerze porządkowym nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku wraz z kopią mapy z naniesionym budynkiem.

 

Formularz do pobrania:
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 17, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa. tel. (52) 383 41 65, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:30.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

30 dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy.