Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz wraz z załącznikami (w zależności od zakresu prowadzonych prac):

  • Uwierzytelniona kopia potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym.
  • Uwierzytelniona kopia pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Żnińskiego.

 

Formularz do pobrania:

    

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierajacych azbest

 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 15, stanowisko ds. nieruchomości, tel. (52) 383 41 27, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:30.


Opłaty

Opłata skarbowa – brak.


Termin i sposób realizacji

30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.