Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularz do pobrania:

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie:   


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

Wnioski o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio)około 6 miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywa się ceremonia wręczenia medali.


Podstawa prawna

  • Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy