Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Opłata za posiadanie psa

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów

 

Formularz do pobrania:

Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów:


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. księgowości.
 


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

  • Art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70);

  • Uchwała Nr XXXV/313/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 roku, poz. 4706).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 31.03.2023