Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2436);
 • DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1, stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2436).

 

Formularze do pobrania:

- Druk DT-1:
- Druk DT-1/A:


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. księgowości.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 70);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2651 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2436);
 • Uchwała Nr XLIX/453/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r., poz. 6422);
 • Uchwała Nr L/465/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r., poz. 7040).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 31.03.2023