Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim:

 

Formularze do pobrania:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30 , tel. (52) 383 41 40, pokój nr 19, stanowisko ds. działalności gospodarczej


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Do 31 stycznia każdego roku przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć oświadczenie


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. 2012. 1356. z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy