Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 

Formularz do pobrania:

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 68, pokój nr 14, stanowisko ds. windykacji należności


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości - 21 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku


Podstawa prawna

- Art. 306a i 306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.); Art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy