Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek.

 

Formularz do pobrania:
Wniosek o wydanie zgody na używanie herbu miasta 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. (52) 383 41 51, pokój nr 41, Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, główny specjalista ds. promocji.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Bezzwłocznie.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z późn. zm.),

  • Uchwała Nr XXIII/120/04 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie: zasad używania herbu i flagi Gminy Barcin.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy.