Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydawanie gadżetów promocyjnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek.

 

Formularz do pobrania: 
Wniosek o wydanie gadżetów promocyjnych


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. (52) 383 41 51, pokój nr 41, Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, główny specjalista ds. promocji.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Bezzwłocznie.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy.