Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Stypendium artystyczno-kulturalne

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium artystyczno-kulturalnego;
 • Portfolio lub dokumentacja twórczości (np. recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audio-video, katalogi, kopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzające otrzymane nagrody i wyróżnienia, lub in.);
 • Co najmniej jedna rekomendacja od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku o stypendium.

 

Formularz do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium artystyczno-kulturalnego składamy do 30 września danego roku


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz.7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-51, pokój nr 41, Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, główny specjalista ds. promocji


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

 • Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin;
 • art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
 • art. 7a ust. 3 i 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy