Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Stypendium za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe.

 

Formularz do pobrania:
 

 
Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe

 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz.7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-32, pokój nr 32, stanowisko ds. oświaty i kultury


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

7 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 roku  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe
 • art. 18 ust.2 pkt 14a oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.);

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek składa się w terminie nie później niż na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.