Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku przyjęcia oświadczenia przed sporządzeniem aktu urodzenia dziecka:
  - dowody osobiste rodziców;
  - zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży;
   
 2. W przypadku oświadczenia o uznaniu dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka:
  - dowody osobiste rodziców dziecka;

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

W dniu zgłoszenia sie strony


Podstawa prawna

 1. Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082)
 2. Art. 63-66 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie o uznaniu dziecka składają rodzice osobiście