Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Rejestracja urodzenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • zaświadczenie wydane przez lekarza lub zakład służby zdrowia;
 • dowody osobiste rodziców;

 

Formularze do pobrania:
Nie dotyczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC
 


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

 1. Art. 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz U. z 2016 r. poz. 171),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1904)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194),

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 • uprawnionymi do zgłoszenia urodzenia dziecka są: ojciec, matka, położna i lekarz, inne osoby winne posiadać upoważnienie;
 • w przypadku uznania dziecka przez ojca konieczna jest obecność obojga rodziców;
 • termin zgłoszenia urodzenia dziecka – 21 dni od dnia urodzenia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu bezpłatnie w jednym egzemplarzu