Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz.

 

Formularz do pobrania:

 

 
Wniosek o navycie/ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiacej własność Gminy Barcin


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 15, stanowisko ds. nieruchomości, tel. (52) 383 41 27, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:30.


Opłaty

Opłata skarbowa – brak.


Termin i sposób realizacji

30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

  • Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami).
  • Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.