Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w stadium uwarunkowań i kierunków...

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z załączona opłatą skarbową.
 

Formularze do pobrania:

 

  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30 , tel. (52) 383 41 63, pokój nr 18, stanowisko ds. gospodarki przestrzennej


Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł
Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR

 


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni


Podstawa prawna

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 518.);


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy