Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz wniosku złożony przez:

 • właściciela nieruchomości (w przypadku współwłasności wymagana zgoda każdego ze współwłaścicieli nieruchomości);
 • użytkownika wieczystego nieruchomości (w przypadku współużytkowania wieczystego wymagana zgoda każdego ze współużytkowników wieczystych nieruchomości);
 • posiadacza nieruchomości za zgodą jej właściciela;
 • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (dot. nieruchomości nie stanowiących własności osób fizycznych):  
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością:  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 27, pokój nr 15, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni od otrzymania kompletnego wniosku


Podstawa prawna

- Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j. t. Dz.U z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.);


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 01.03.2024