Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Formularz
 2. Dowód osobisty – do wglądu

 

Formulare do pobrania:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (0-52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji ludności


Opłaty

Opłaty nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zgłoszenie wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 2. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu
 3. Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy dokonuje osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 4. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.