Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Kserokopia świadectwa pracy.

 

Formularz do pobrania:

  
Wniosek o wystawienie zaświadczenia 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-29, pokój nr 24, stanowisko ds. księgowości.


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni od złożenia wniosku


Podstawa prawna

Art. 125a ust. 3 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 poz. 1440 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U z 2009 r. Nr 167 poz.1322 z późn. zm.), a także przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1.04.1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U z 1989 Nr 11 poz. 63 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy