Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Udzielenie ślubu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • dowody osobiste nupturientów (kobiety i mężczyzny);

 

Formularze do pobrania:
Nie dotyczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30 , tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC
 


Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości - 84 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR

 


Termin i sposób realizacji

Formalności – niezwłocznie

Minimalny czas oczekiwania: 30 dni


Podstawa prawna

- Rozdział 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064),
- Art. 1 i art 7 § 1 ustawy z  dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Kobieta i mężczyzna powinni stawić się osobiście (razem)