Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek;
 • dowód osobisty (do wglądu);
 • złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka;

 

Formularz do pobrania:

   
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30 , tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Opłata skarbowa za zaświadczenia w wysokości - 38 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

W dniu stawienia się


Podstawa prawna

 1. Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194), 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Obywatel Polski winien złożyć podanie wskazujące osobę, z jej danymi i obywatelstwem, z którą zamierza zawrzeć związek małżeński za granicą