Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Rejestracja zgonu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu wydana przez lekarza;
 • dowód osobisty osoby zmarłej;

dowód osobisty osoby zgłaszającej

 

Formularze do pobrania:
Nie dotyczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

 1. Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru kart zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9  lutego 2015r.w sprawie prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1904);
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

- termin zgłoszenia - w ciągu 3 dni;
- odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu bezpłatnie w jednym egzemplarzu