Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • dowody osobiste małżonków (do wglądu),
  • osobista zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat oraz jego dokument tożsamości (do wglądu).

 

Formularze do pobrania:
Nie dotyczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

- Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie składają rodzice osobiście