Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • wniosek;
  • dowód osobisty - do wglądu;
  • w przypadku dziecka zgoda rodziców na zmianę imienia lub nazwiska złożona przed Kierownikiem USC, zgoda dziecka, jeżeli ukończyło 13 lat;

 

Formularz do pobrania:
Wniosek o zmianę imienia i nazwiska


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję w wysokości - 37 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

1 miesiąc


Podstawa prawna

- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2006 r. poz. 23);
- Art. 4 ust. 1, art. 9 w związku z art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 10);


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie składają rodzice osobiście