Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • 1 aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku);
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) – do wglądu.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30,

tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC – mieszkańcy z terenu gminy

tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji ludności – mieszkańcy z terenu miast


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy