Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego;
 • 1 aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)

 

Formularz do pobrania:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30,

tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC – mieszkańcy z terenu gminy

tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji ludności – mieszkańcy z terenu miast


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy

 

W związku z utrudnieniami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonymi środkami bezpieczeństwa, w wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie Kreator zdjęć biometrycznych.

Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.