Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Odpisy aktów stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dowód tożsamości

 

Formularz do pobrania:

 

  
Wniosek o wydanie odpisu aktów stanu cywilnego


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:
- od odpisu skróconego - 22 zł
- od odpisu zupełnego - 33 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie
 


Podstawa prawna

  • Art.44-48 ustawy z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194), 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

  • Strona może być zwolniona od uiszczenia opłaty skarbowej w sytuacjach, które wymienia Ustawa o opłacie skarbowej, m.in. gdy odpis jest potrzebny w celach: emerytalno-rentowych, świadczeń alimentacyjnych, adopcji i przysposobienia;