Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • podanie o wpis do księgi stanu cywilnego;
 • oryginał aktu zagranicznego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • dowód osobisty lub paszport;

 

Formularze do pobrania:

 

   
Wniosek o wpisanie do księgi Urzędu Stanu Cywilnego małżeństwa zawartego za granicą        

   
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do księgi Urzędu Stanu Cywilnego        

   ​​​​​​​
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do księgi Urzędu Stanu Cywilnego


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Opłata skarbowa za transkrypcję w wysokości - 50 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

1 miesiąc


Podstawa prawna

 1. Art.104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)
 2. Art.104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Strona wnioskująca o wpis do księgi musi mieć pobyt stały na terenie gminy Barcin