Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularze do pobrania:

- Formularz A - budynki i lokale mieszkalne 
- Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne 

Klauzula informacyjna


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 65, pokój nr 17, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa.


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

Od dnia 1 lipca 2021 roku:

1). w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw.

2). w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554  ze zm.)


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 30.09.2022