Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Udostępnienie informacji publicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek.

 

Formularze wniosków do pobrania:
- o udostępnienie informacji publicznej  
- o ponowne udostępnienie informacji publicznej  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (0-52) 383 41 00, pokój nr 47.


Opłaty

Brak (z zastrzeżeniem art. 15 § 1 o dostępie do informacji publicznej).


Termin i sposób realizacji

14 dni.


Podstawa prawna

  • Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
  • Art. 2 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Ostatnia aktualizacja | 22.04.2022