Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo właśności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z załącznikami:

  • Aktualny odpis księgi wieczystej.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Formularze do pobrania:

  
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 15, stanowisko ds. nieruchomości, tel. (52) 383 41 27, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:30.


Opłaty

Opłata skarbowa – 10 zł.

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

  • Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 83).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.