Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek;
 • dowód tożsamości;

 

Formularz do pobrania:
Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości - 39 zł
 

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

 
Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

 1. Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 07.09.2022